Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Chimpansees in het wild bescherming met Roots & Shoots educatie in Tanzania

he legal definition of a charitable organization (and of charity) varies between countries
26% Donated
Goal : $60,000.00
17
Donors
$16,000.00
Donated
Donate Now

Login

Follow

Chimpansees in het wild bescherming met Roots & Shoots educatie in Tanzania

Het Jane Goodall Instituut in Tanzania zet zich al jaren in voor de chimpansees en hun leefomgeving. Gombe National Park is de plek waar Jane Goodall in 1960 voor het eerst onderzoek deed. Door de bevolking en vooral de jongeren voor te lichten zorgen zij ervoor dat het leefgebied van de chimpansees zo min mogelijk wordt aangetast.

 

In het Gombe National Park leven twintig tot veertig procent van de chimpansees van Tanzania. Het Jane Goodall Instituut werkt samen met 52 dorpen in dit gebied zodat de 311.000 dorpelingen goed kunnen leven met oog voor de hen omringende natuur.

In dit project staat het promoten van publieke informatie, begrip en bewustzijn over de bedreigde status van de chimpansees aan de gemeenschappen rondom het Gombe Stream National Park en west Tanzania centraal. In dit gebied zijn veel chimpansee leefgebieden erg kwetsbaar. Door de bevolking en vooral de jongeren voor te lichten zorgen zij ervoor dat het leefgebied van de chimpansees zo min mogelijk wordt aangetast.

Wil je meer weten over het Roots & Shoots-programma, hoe het werkt en hoe je een groep bij jou in de buurt vindt?

Roots & Shoots

Roots & Shoots is het jongerenprogramma waarmee Jane over de hele wereld jongeren én volwassenen motiveert om zich in te zetten voor een betere wereld voor mens, dier én milieu. Om chimpansee leefgebieden te kunnen beschermen, werkt het Jane Goodall Instituut samen met de lokale bevolking in Tanzania. Roots & Shoots richt zich hierbij op educatie projecten waarbij de bescherming van de leefgebieden centraal staan. Roots & Shoots werkt hierbij samen met 340 scholen en gemeenschappen in Tanzania doormiddel van campagnes, bijeenkomsten en het leveren van lesmateriaal.

 

Betrokkenheid

In deze projecten worden de kinderen en volwassen actief aangemoedigd om zelf een steentje bij te dragen aan de bescherming van de chimpansees en hun leefgebied. Ook staat de onderlinge samenhang van het ecosysteem centraal. Ons werk stimuleert een duurzame omgang met de omgeving door mensen te onderwijzen over de natuur en hoe ze die kunnen beschermen en er voor te zorgen dat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

 

Conservation Caravan

Een onderdeel van dit project is de ‘Conservation Caravan’, waarbij zes Roots & Shoots vrijwilligers en senioren in 15 dagen op de fiets van het Gombe National Park naar het Katavi National Park trekken. Tijdens deze tocht informeren zij de lokale bevolking in omliggende dorpen over het belang van het beschermen van chimpansee leefgebieden en de rol van de lokale bevolking in hun bedreigde status. Ook worden er films vertoond en vergaderingen georganiseerd. Naast het feit dat veel mensen geïnformeerd worden over de bedreigde status van de chimpansee, wordt de Wereld Chimpansee Dag gepromoot.

 

Media

Om bewustzijn te creëren werkt het Jane Goodall Instituut samen met lokale media in Tanzania. Zo wordt als onderdeel van dit project de documentaire Jane uitgezonden op een lokale televisiezender om de bevolking toegang te kunnen geven tot biologische en ecologische kennis over de chimpansees. Daarnaast worden er educatiematerialen geprint om deze kennisoverdracht te ondersteunen. Deze worden bijvoorbeeld op scholen opgehangen en uitgedeeld. Hierdoor wordt de lokale bevolking geïnspireerd om de chimpansees en hun leefgebieden vanuit zichzelf te beschermen. Door middel van het Roots & Shoots programma worden daarnaast de kinderen aangespoord om zelf hun steentje bij te dragen.

 

Wereld Chimpansee Dag

Op 14 juli 2018 vond de eerste Wereld Chimpansee Dag plaats in Tanzania. Op 14 juli 1960, zette Jane Goodall haar eerste stappen in het Gombe Stream National Park. Met behulp van dit project kon de campagne worden gesponsord en de betrokkenheid van de lokale bevolking worden vergroot. Hier werden 500 Roots & Shoots groepen in Tanzania bij betrokken en sloten ook vele ambtenaren, diplomaten, wetenschappers en politici in het land zich aan om Wereld Chimpansee Dag te vieren. Met onder andere Wereld Chimpansee Dag we bereiken dat nog meer mensen gaan inzien hoe belangrijk het is dat chimpansees en hun leefgebieden beschermd worden.

 

Op Wereld Chimpansee Dag:
  • Vieren we het bestaan van chimpansees: geen enkel dier is meer verwant aan ons dan zij.
  • Maken we anderen bewust van de bedreigingen waar wilde chimpansees mee te maken, zoals verlies van leefgebied, ziekte en stroperij.
  • Zetten we ons in voor de goede verzorging van chimpansees in gevangenschap.


Heb je vragen over doneren?

Geen probleem! Bel ons.
+31 (0)6 20611000

Of stuur een email:
info@janegoodall.nl

Leave a Reply