• Adoptiebanner2

Ik ben er nog. Nog wel!


Chimpansees zoals Lemba hebben uw hulp hard nodig. Kom in actie: Adopteer een chimpansee!

Met uw financiële steun kunnen wij de chimpansees die worden gered uit de handen van stropers en illegale handelaren een nieuwe toekomst bieden in één van onze twee opvangcentra in Afrika. Met uw adoptie steunt u bovendien ons werk om chimpansees in het wild te beschermen.

Chimpansees worden ernstig bedreigd. De grootste bedreiging is de afname van hun leefgebied. Dat gaat door snelle bevolkingsgroei, (illegale) houtkap en bosbranden voor een groot deel verloren. Chimpansees zijn bovendien nog steeds een geliefde prooi voor stropers die uit zijn op hun vlees of de apen aan illegale handelaren verkopen. En dan zijn er nog de gevaren van menselijke ziekten en burgeroorlogen.

Door één van onze chimps te adopteren, steunt u zowel de opvangcentra als onze andere programma’s. Zo leiden wij rangers op om strikken van stropers op te sporen en te verwijderen en werken wij nauw samen met de lokale bevolking aan duurzame landbouw en natuurbescherming.

Wij houden u als adoptieouder op de hoogte van onze activiteiten voor mens en dier via onze website en driejaarlijkse bulletins. En in de toekomst wordt het zelfs mogelijk om via een webcam het leven van uw adoptiechimpansee in Afrika te volgen.

Projecten
  • Ngamba Island

    Ngamba Island

    Ngamba Island is een eiland gelegen in het Victoriameer in Oeganda voor de kust van Entebbe. Op dit eiland, ter grootte van ongeveer 45 hectare, is een opvangcentrum voor 47 weeschimpansees gevestigd. JGI Nederland ondersteunt het opvangcentrum met haar adoptieprogramma.

Vrijwilligers
  • Vacatures bij JGI

    Vacatures bij JGI

    Bij JGI Nederland zijn we altijd op zoek naar versterking. Wilt u zich graag inzetten voor de chimpansee en er zelf ook iets van leren? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.