fbpx

Wayne Lotter overleden.

Wayne Lotter overleden.
18 augustus 2017 Linda van Hage

 

International Ranger Federation Vice President en PAMS Foundation chairman, Wayne Lotter is overleden.

Wayne Lotter Photo PAMS Foundation
Wayne Lotter Photo: PAMS Foundation

 

Het Jane Goodall Instituut steunt rangers en wildlife, wij hebben jouw hulp nodig om met hen chimpansees en hun leefgebieden te beschermen.

Steun Dr. Jane Goodall met jouw donatie of adopteer een chimpansee. 

Of start je eigen actie voor de rangers op PIFworld
Maak je eigen persoonlijke actiepagina en activeer je vrienden en familie op PIFworld. Denk aan een sportprestatie, digitale collectebus, verjaardag, diner, huwelijksreis, workshop, veiling, garageverkoop, uitdaging of andere originele actie om geld op te halen voor de bescherming van chimpansees.

Als bedrijf iets doen?
Dat kan ook via PIFworld of contact ons via info@janegoodall.nl voor meer mogelijkheden.

 

Wayne Lotter obituary – (written by Dr. Jane Goodall, DBE )

I was profoundly shocked when I heard that Wayne Lotter, co-founder of PAMS Foundation, and known for his courageous fight against poaching of wildlife, had been shot and killed last night in the Masaki district of Dar es Salaam, Tanzania.

Wayne was a hero of mine, a hero to many, someone who devoted his life to protecting Africa’s wildlife. As a young man he served as a ranger in his native South Africa before moving to East Africa to fight poaching, especially elephant poaching in Tanzania.

It was in 2009 that he teamed up with Krissie Clark and Ally Namangaya to form the PAMS Foundation since when the they have worked tirelessly to fight both poachers and corruption. I knew of their activities long before I first met them in 2014 when the elephant poaching crisis was at it’s worst in the Ruaha National Park. At that time powerful vested interests were desperately trying to blacken Wayne’s name and close down the PAMS Foundation.  I was asked to bring the issue to the attention of people who could help him fight this, including the American Embassy.  Fortunately his good name and that of PAMS was salvaged.

Wayne passionately believed in the importance of involving local communities in the protection of wildlife, and through his work with PAMS he helped train hundreds of village game scouts in many parts of the country. As a result he gained the support of many of the local people, but inevitably faced strong opposition from dealers and many high level government officials. He also worked to develop an intelligence-based approach to anti-poaching that undoubtedly helped to reduce the shocking level of elephant slaughter in Tanzania.

Wayne and his partner Krissie Clark have always been totally committed to their work, and have demonstrated, again and again, that they are prepared to carry on no matter what.

There is no doubt in my mind but that Wayne’s anti poaching efforts made a big difference in the fight to save Tanzania’s elephants from the illegal ivory trade.  Moreover his courage in the face of stiff opposition and personal threats, and his determination to keep on fighting, has inspired many, and encouraged them also to keep fighting for wildlife.

If this cowardly shooting was an attempt to bring the work of the PAMS Foundation to an end it will fail.  Those who have been inspired by Wayne will fight on.  But he will be sadly missed by so many.  My heart goes out to Krissie, his family and all who have been privileged to know and work with him.

JANE GOODALL, PhD, DBE

Founder – the Jane Goodall Institute & UN Messenger of Peace

 

 

 

Vertaling naar het Nederlands 

International Ranger Federation Vice President en PAMS Foundation chairman, Wayne Lotter is overleden.

 

 

 

Overlijdensbericht Wayne Lotter – (geschreven dsoor dr. Jane Goodall, DBE)

Ik was diep geschokt toen ik hoorde dat Wayne Lotter, medeoprichter van de Stichting PAMS en bekend om zijn moedige strijd tegen stroperij, afgelopen nacht in de Masaki-wijk in Dar es Salaam, Tanzania, is doodgeschoten.

Wayne was een held van mij, een held voor velen, iemand die zijn leven heeft gewijd aan het beschermen van het wild van Afrika. Als jonge man diende hij als parkwachter in zijn geboorteland Zuid-Afrika, voordat hij naar Oost-Afrika vertrok om daar tegen de stroperij te vechten, met name de olifantstroperij in Tanzania.

In 2009 stichtte hij samen met Krissie Clark en Ally Namangaya de PAMS Foundation, waarna ze zich samen onvermoeibaar inzetten in de strijd tegen zowel stropers als corruptie. Ik was al langere tijd op de hoogte van hun activiteiten toen ik hen in 2014 ontmoette, terwijl de olifantenstroperijcrisis in het Ruaha National Park een dieptepunt beleefde. Op dat moment deden machtige gevestigde belangen verwoede pogingen om Wayne zwart te maken en de PAMS Foundation te sluiten. Mij werd gevraagd dit probleem onder de aandacht te brengen bij mensen die hem konden helpen het te bestrijden, waaronder de Amerikaanse ambassade. Gelukkig werd zijn goede naam en die van PAMS gered.

Wayne geloofde met heel zijn hart in het belang van het betrekken van plaatselijke gemeenschappen bij de bescherming van het wild. Via zijn werk met PAMS hielp hij honderden parkwachters uit dorpen opleiden in vele delen van het land. Daardoor kreeg hij de steun van een groot deel van de plaatselijke bevolking, al stuitte hij onvermijdelijk ook op hevige tegenstand van handelaren en vele hooggeplaatste ambtenaren. Hij werkte ook aan de ontwikkeling van een op kennisuitwisseling gebaseerde aanpak voor anti-stroperij, die ongetwijfeld heeft geholpen het schokkende aantal olifantenslachtingen in Tanzania te verminderen.

Wayne en zijn partner, Krissie Clark, waren altijd volledig toegewijd aan hun werk en hebben keer op keer aangetoond dat ze altijd bereid waren om door te gaan, wat er ook gebeurt.

Ik ben ervan overtuigd dat Waynes inspanningen voor anti-stroperij een enorm verschil hebben gemaakt in de strijd om de olifanten van Tanzania te redden van de illegale ivoorhandel. Bovendien hebben zijn moed bij sterke tegenstand en persoonlijke bedreigingen, en zijn vastberadenheid om te blijven vechten, velen geïnspireerd en hen ook aangemoedigd om te blijven vechten voor de wilde dieren.

Als deze laffe moord een poging was om het werk van de PAMS Foundation te beëindigen, dan zal deze mislukken. Degenen die Wayne inspireerde, zullen blijven vechten. Hij zal echter door velen intens gemist worden. Mijn hart gaat uit naar Krissie, zijn familie en allen die het voorrecht hebben gehad om hem te kennen en met hem te werken.

JANE GOODALL, Ph.D., DBE

Stichter van het Jane Goodall Instituut en VN-boodschapper van de vrede

 

Vertaling: Yfke van Vuurden