fbpx

Samen met Greenchoice plant het Jane Goodall Instituut 1.200.000 bomen in Tanzania

Samen met Greenchoice plant het Jane Goodall Instituut 1.200.000 bomen in Tanzania
18 oktober 2018 Linda van Hage

Samen met Greenchoice plant het Jane Goodall Instituut 1.200.000 bomen in Tanzania 

Door: Lucrezia Baiocco 
Vertaald: Yfke van Vuurden
Bronnen: Japhet Mwanang’ombe & Freddy Kimaro

Greenchoice en het Jane Goodall Instituut hebben de handen ineengeslagen en zijn een boomplantproject in West-Tanzania gestart. Samen met het Roots & Shoots programma wordt hiermee een verbindingszone tussen twee chimpanseeleefgebieden gecreëerd.

Kids 4

Fotos: Japhet Mwanang’ombe I Schoolgroepen planten zaden tijdens een Roots & Shoots-programma

Dit project is ontwikkeld met het doel de impact van CO2-emissies te compenseren door bomen te planten. Dit heeft niet alleen een positief effect op het milieu, maar ook op de dieren- én de mensengemeenschappen.

Greenchoice, het groene energiebedrijf, financiert bosbouwprojecten om het effect van de koolstofemissies te beperken die voortkomen uit het aardgas dat door zijn klanten wordt gebruikt.

Het voornaamste doel van dit project is het met elkaar verbinden van de twee bestaande bossen en zodoende te zorgen dat chimpansees en andere diersoorten veilig tussen deze bossen kunnen bewegen.

Het project doet meer!

Door een ecologische verbindingszone te creëren, helpt dit project niet alleen met de bescherming van de leefgebieden en populaties van chimpansees en andere diersoorten.

Het helpt met de ondersteuning van de meer dan 2000 boeren in het gebied. De menselijke gemeenschappen leven zeer dicht bij de leefgebieden van chimpansees, waardoor het gebied gevoelig is voor conflicten tussen mens en wild.

De bomen worden geplant in samenwerking met Roots & Shoots, zo verbindt het project 135 scholen verdeeld over vier districten en worden zoveel mogelijk kinderen en jongere generaties uit de regio betrokken en onderwezen. Bij hen ligt de toekomst van wildlife conservatie en milieuconservatie.

DSC_5476

Fotos: Japhet Mwanang’ombe I Zaailingen grootgebracht door schoolgroep met Roots & Shoots

Wat willen we met dit project bereiken?

Binnen een periode van twee jaar willen we met dit project rond de 1.200.000 bomen geplant hebben, over 1.200 hectares. Zo verminderen we het aantal incidenten waarbij lokale verbindingszones voor chimpansees geblokkeerd raken. Ook zal het de ecologische productiviteit van flora en fauna bevorderen.

Waarom is dit project belangrijk voor chimpansees en andere diersoorten?

Momenteel verkeren de leefgebieden van de chimpansees en ecologische verbindingszones in kritieke toestand en zullen ze verdwijnen als we niet onmiddellijk actie ondernemen.

Door de forse milieuafbraak en menselijke bevolkingsgroei raakt dit unieke – en als enige in Tanzania overgebleven – leefgebied voor chimpansees snel geïsoleerd. Dit leiden tot conflicten tussen mens en chimpansee en een strijd om grondstoffen.

Het krimpen van leefgebieden in combinatie met de lage voortplantingssnelheid van chimpansees zal leiden tot de afzondering van kleine gemeenschappen, met inteelt tot gevolg, wat het risico op de uitbraak van ziektes verhoogt. Hoewel mensen in de buurt van deze gebieden zelden chimpansees tegenkomen, is de angst voor aanvallen of schade aan bezittingen erg groot. Mensen plaatsen vallen die volwassen chimpansees verwonden of doden voor de illegale handel in bushmeat, terwijl jonge chimps worden gevangen voor de huisdierenhandel.

Om het herstel en de bescherming van wilde dieren en diens leefgebieden te doen slagen hebben we de steun van lokale gemeenschappen nodig én de deelname van jongere generaties aan educatieve programma’s, die de verspreiding van kennis over plaatselijke groepen en families zullen bevorderen. Daarom zijn projecten zoals deze cruciaal voor de bescherming van chimpansees en andere diersoorten.

DSC_6369

Fotos: Japhet Mwanang’ombe I Educatie aan jongern via het Roots & Shoots-programma

Wat doet het project op gemeenschapsniveau?

Greenchoice en het Jane Goodall Instituut Nederland werken samen met gemeenschappen die in of nabij de chimpanseeleefgebieden leven. De toenemende menselijke bevolking en de daaruit voortvloeiende vraag naar boshulpbronnen vormt een ernstig probleem. Het voornaamste probleem voor chimpanseeleefgebieden is de menselijke afhankelijkheid van houtskool, hout, palen, jacht en andere bosproducten.

Door de staat van het bos te verbeteren zullen mensen in landelijke gebieden gemakkelijker toegang hebben tot bosproducten, zonder daarbij de natuurlijke leefgebieden van chimpansees te benutten. Dit project integreert daarom gemeenschapsprojecten op dorpsniveau om alternatieve en duurzame inkomstenbronnen te vinden die kunnen zorgen voor de verrijking van de inkomsten van de gemeenschappen terwijl ze tegelijkertijd ontbossing, klimaatverandering en mens-wildconflicten tegengaan. Ook worden mensen voorzien van de kennis en vaardigheden om hun brood te verdienen en een centrale rol te spelen in de ontwikkeling van hun gemeenschap. Op deze manier is het mogelijk om milieukwesties aan te pakken en gelijktijdig lokale werkeloosheid te verminderen en gezondheid, onderwijs en zelfredzaamheid te verbeteren.

Daarnaast, op individueel niveau, zijn lokale mensen die meer geld verdienen vaker geneigd dit geld te gebruiken om hun kinderen naar school te sturen en om toegang tot betere gezondheidszorg te verkrijgen.

IMG_6895

Fotos: Japhet Mwanang’ombe I Zo veel mogelijk kinderen en jongeren betrekken 

Wat doet Roots & Shoots voor het project?  

Het project biedt kinderen en jonge scholieren de kans deel te nemen aan de educatieve programma’s van Roots & Shoots. Daarmee zorgen we ervoor dat toekomstige generaties sociale waarden ontwikkelen die leiden tot persoonlijke betrokkenheid bij natuur en natuurbehoud.

Het stimuleren van natuurlijke oplossingen, zoals gemeenschapsparticipatie en schooltuinprojecten stelt de jeugd in staat om voor hun lokale milieu te zorgen. Dit geeft hen daadkracht en komt families, gemeenschappen en de planeet ten goede.

Daarnaast, bevorderen zij het verspreiding van kennis bij plaatselijke groepen en families en hebben zij de toekomst in handen.

Wil je meer weten over het Roots & Shoots-programma? Kijk hier hoe het werkt en hoe je een groep bij jou in de buurt vindt www.janegoodall.nl/roots-and-shoots/

Openingsfotot kids

Foto: Japhet Mwanang’ombe I Roots & Shoots-leden van de Katubuka basisschool bereiden een boomplantactiviteit voor.

Wat hebben we al bereikt?

Tegen het einde van het eerste kwartaal (april-juni 2018) zijn 32.000 zaailingen geplant door 71 scholen. Om precies te zijn hebben 24 middelbare scholen 13.400 bomen geplant, terwijl 47 basisscholen 18.600 bomen hebben geplant. In samenwerking met de boeren uit de dorpen, zij hebben het planten van 48.000 bomen gemobiliseerd op hun landbouwgrond en andere beboste gebieden. Wel 18.000 zaailingen werden langs de grootste chimpanseeverbindingszone geplant die dienen als onmiddellijke bescherming voor de verloren chimpanseeverbindingszone langs de grens van het Gombe Stream National Park.

Lees het uitgebreide verslag van het complete project op www.janegoodall.nl/ons-werk/greenchoice-boomplantproject/

Dankbaar voor het verschil dat Greenchoice maakt!

Zoals Jane zegt: “ What you do makes a difference and you have to decide what kind of difference you want to make ”

Greenchoice maakt het verschil in Tanzania samen met Het Jane Goodall Instituut en Roost & Shoots, maar zij doen nog veel meer ook via hun andere projecten bekijk die op www.greenchoice.nl/bosprojecten

Het Jane Goodall Instituut is Greenchoice ontzettend dankbaar voor deze mooie samenwerking die zowel mens, dier en natuur helpt!

Steun het Jane Goodall Instituut net als Greenchoice of op jouw eigen manier! Kijk hier hoe je chimpansees en hun leefgebieden kunt beschermen www.janegoodall.nl/doe-mee/