fbpx

Bomen planten in Kalenga

Bomen planten in Kalenga
5 december 2018 Linda van Hage

Bomen planten in Kalenge 

Door: Lucrezia Baiocco
Vertaald: Yfke van Vuurden

Bron: Freddy Kimaro & Japhet Mwanang’ombe

Met onder andere het MsituCertificaat ondersteunt het Jane Goodall Instituut Nederland de werkzaamheden van het TACARE-project dat bomen plant in Tanzania.

‘Msitu’ betekent ‘bos’ in het Swahili. Met de opbrengsten van het MsituCertificaat kan de lokale bevolking in het dorp Kalenge in Tanzania jonge bomen planten.

Foto: Jane Goodall Instituut Boomplanten in Kalenge

Elke boom die geplant wordt, draagt rechtstreeks of indirect bij aan het behoud van de Afrikaanse wouden en de verbetering van de economische omstandigheden van de bevolking van Tanzania.

Over de jaren zijn boomkwekerijen in het dorp Kalenge opgezet om een verbindingszone tussen Gombe en Masito-Ugalla te creëren. Met het huidige ontbossingsniveau is er een schaarste aan hout en houtproducten in het dorp. De boomkwekerijen in Kalenge vormen een alternatieve bron voor brandhout en dragen zo bij aan het herstel van de reserves.

De Kigoma-regio: herbergt vele ecologische schatten

Het dorp Kalenge ligt in de regio Kigoma, de armste van de 26 bestuurlijke regio’s van Tanzania. In de afgelopen decennia heeft de periodieke instroom van vluchtelingen uit Burundi en Congo naar de Kigoma-regio samen met een hoog geboortecijfer voor een uitzonderlijk hoge bevolkingsdichtheid gezorgd. De hogere vraag naar houtskool, brandhout, voedsel en landbouwgrond is slechts een van de redenen voor toegenomen ontbossing, bodemerosie en de verslechtering van het gebied. De uitputting van houtbronnen is een veelvoorkomend probleem in Oost-Afrikaanse landen, omdat mensen daar sterk afhankelijk zijn van brandstofhout als energiebron.

Foto: Jane Goodall Instituut. Vluchtelingen uit de DRC in Kigoma

In 1994 heeft het Jane Goodall Instituut daarom met financiële ondersteuning van de Europese Unie het Lake Tanganyika Catchment Reforestation and Education Project (TACARE) opgezet in de Kigoma-regio van Tanzania. Het programma richt zich op de aanpak van armoede en de ondersteuning van duurzaam levensonderhoud in de dorpen langs de oever van Lake Tanganyika en Gombe, terwijl het de snelle afbraak van hulpbronnen tegengaat, met name in het resterende inheemse bos. Het programma concentreert zich op gemeenschapsontwikkeling en biedt trainingen en onderwijs op het gebied van duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Afbeelding: Kaarten locaties

De bosbouwdienst van TACARE bestaat uit plaatselijke kwekerijleiders die zaailingen verbouwen voor herbebossing en, belangrijker nog, Forest Monitors (bosbewakers). De Forest Monitors controleren de bosreservaten rond het dorp en andere bossen op verbranding, houtkap en jachtactiviteiten. Daarnaast kunnen dorpelingen trainingen bijwonen op het gebied van het duurzaam oogsten van bosproducten (en gerelateerde producten), zoals geneeskrachtige planten en duurzame bijenteelt.

Lake Tanganyika telt bijna driehonderd vissoorten die nergens anders ter wereld voorkomen. En de bossen en boslanden van Kigoma herbergen een diversiteit aan diersoorten en planten, zoals de geschubde Pangolin, de Muninga boom, de Serval en de chimpansee. Hun aantallen dalen door het constante verlies van habitat en door stroperij.

Boomplanten onder de dorpsbevolking: een succesverhaal

Het districtsbestuur heeft, in samenwerking met het Jane Goodall Instituut, via het ruimtelijke beleidsproces, dorpen gesteund in het plannen voor betere bronnen voor landgebruik. Veel boeren hebben ingezien dat boomplanten een investering is die tot een hoger inkomen kan leiden, om huishoudelijke kosten en de kosten van dorpsontwikkeling te dekken. Met onder andere de opbrengst van de MsituCertificaten worden bospercelen aangelegd waardoor veel boeren in dorpen zoals Kalenge gemotiveerd zijn geraakt om zich met boomplanten bezig te gaan houden.

Foto: Jane Goodall Instituut. Een dwarsdoorsnede van bospercelen in het dorp Kalenge.

Foto: Jane Goodall Instituut Een boomkwekerij in de achtertuin, aangelegd door dhr. William Nyamayingwe in Kalenge.

HOE JIJ KUNT HELPEN

Wanneer jij een MsituCertificaat koopt, wordt jouw geld gebruikt om met de lokale bevolking bomen te planten. Je kunt meerdere MsituCertificaten tegelijk aanschaffen, mocht je een deel van het Tanzaniaanse woud willen kopen!

Afbeelding: Wat wij met jouw bijdrage doen

Als je weet dat iedere boom die geplant wordt bijdraagt aan het behoud van de Afrikaanse wouden en de verbetering van de economische situatie voor de lokale bevolking, dan begrijp je hoe belangrijk jouw bijdrage is. Maar het allerbelangrijkste is misschien wel de persoonlijke voldoening die je krijgt als je weet dat jij hebt bijgedragen aan de verbetering van deze wereld.

Het complete project verhaal en andere projecten vind je onder Ons werk op de website.

Wil je meer weten over het ‘MsituCertificaat’ initiatief? Kijk hier!

Wil jij deze kerst nog specialer maken? Neem een kijkje in onze cadeauwinkel en bekijk onze kerstpakketten!

Wil jij het boomplant project in Kalenga steunen? Kijk hier hoe jij kunt bijdragen www.janegoodall.nl/doe-mee/