fbpx

De relatie tussen mens en natuur

De relatie tussen mens en natuur
6 May 2021 Fien Lindelauff

De relatie tussen mens en natuur

Door: Lennart Stolte

De grenzen tussen mens en natuur worden steeds kleiner. Op veel plekken overlappen de leefgebieden van de wilde dieren en de mens met elkaar, wat voor gevolgen heeft dit?

Het probleem

In de afgelopen 50 jaar is de wereldbevolking verdubbeld. Hoewel de mens tegenwoordig voornamelijk in steden woont maken we direct impact op 75% van het landoppervlak, waarvan het meeste voor agricultuur wordt gebruikt. Een al lang bekend probleem dat nog steeds blijft toenemen is de boskap. Rond de evenaar, in de oerwouden waar juist de biodiversiteit essentieel is voor de balans van de natuur, worden gigantische stukken leefgebied weggekapt. 

Mensen beschouwen zichzelf vaak als losstaand van de natuur. Maar zoals we weten kan de natuur zonder de mens. Maar de mens kan niet zonder de natuur. Toch stellen we onze eigen wensen vaker voorop. Dit terwijl we tegenwoordig beter dan ooit weten wat de destructieve gevolgen zijn van de afname van natuurgebieden en biodiversiteit. 

Pandemieën 

Een recente eyeopener versterkt de aandacht op waarom we voorzichtig met de wilde natuurgebieden moeten omgaan. De Covid-19 pandemie heeft hoogstwaarschijnlijk een zoönotische bron. Dat betekent dat dit virus van dier naar mens is overgedragen. Andere bekende voorbeelden van zulke zoönoses zijn ebolavirus, aids, Lyme, Q-koorts en SARS. SARS en Covid-19 zijn allebei afkomstig van een soort coronavirus. 70% van de opkomende ziektes en bijna alle bekende pandemieën zijn zoönoses. Volgens het recente IPBES-rapport bestaan er nog ongeveer 1.7 miljoen onbekende virussen in zoogdieren en gevogelte, en bijna de helft hiervan kan de mogelijkheid hebben om over te springen naar mensen. De belangrijkste dragers van pathogenen met pandemisch potentieel zijn zoogdieren, met name vleermuizen, knaagdieren en primaten. 

Waar ontstaan pandemieën?

Langs de evenaar in de tropische regenwouden is de biodiversiteit het hoogst. Doordat het leefgebied van deze dieren veel kleiner wordt is de interactie tussen dier en mens hier veel groter geworden. Dit kan zijn doordat dieren naar de mensen toe komen om voedsel te zoeken, dit gebeurt veel bij olifanten waarna de lokale mensen weer op deze dieren gaan jagen. Maar meestal zijn het juist de mensen die deze natuurgebieden in trekken voor hout, grondgebruik, en het verzamelen van planten en dieren om zo in hun levensbehoefte te voorzien. De inhoud wordt meegenomen om bijvoorbeeld op te eten, en daarmee worden ook de (mogelijk nog onbekende) ziektes die daar voorkomen meegenomen naar de menselijke wereld. De kans op het uitbreken van ziektes wordt extra vergroot door de grote markten met wilde dieren. Hier worden veel verschillende soorten dieren bij elkaar gehouden die misschien in de natuur helemaal niet naast elkaar voorkomen. Wanneer hier ziektes van dier op dier overspringen kunnen er mutaties ontstaan waarna deze ook weer op mensen kan worden overgedragen. 

“No wonder bacteria and viruses can spillover from an animal to a person — we made it easy for them,” Jane Goodall  

Met uw donatie vechten wij tegen wildlife crime

Dankzij uw steun kunnen wij chimpansees beschermen tegen wildlife crime. Bedankt!

Wat doet het Jane Goodall Instituut hieraan? 

 

Sinds 2020 is het Jane Goodall Instituut een heuse ‘’Champion’’ bij End Wildlife Crime. Hiervoor bundelen wij onze krachten en kennis om samen de wet- en regelgeving zo aan te passen dat mensen niet zomaar wilde dieren en planten kunnen verhandelen. Op het moment is de straf hierop vaak erg laag of wordt deze helemaal niet uitgevoerd en dat maakt de drempel om dit te doen wel erg laag.

Hoe pakken wij dit gezamenlijk aan? 

Natuurlijk wil het Jane Goodall Instituut de oorzaken van deze problemen voor zijn. Door jonge mensen mee te laten doen aan de educatieve Roots & Shoots programma’s over de hele wereld leert de nieuwe generatie om te gaan met onze planeet op een duurzame manier. Er worden rangers ingezet om de wilde bossen te beschermen en te monitoren. Als er bijvoorbeeld chimpansees worden gered uit de illegale wildlife handel kunnen deze worden opgevangen op een van de opvangcentra. Hier worden ook weer educatieve programma’s uitgevoerd zodat het respect van de mensen tegenover de natuur groeit.

Wat kan jij doen?

Wil je meer weten over deze ondernemingen die vanuit het Jane Goodall Instituut worden gerealiseerd of ben je benieuwd naar alle andere projecten die lopen? Kijk eens rond op onze site bij ‘’Ons werk’’ of stel ons gerust een vraag en bedenk hoe je ons mee kunt helpen met het verbeteren van de wereld voor mens, dier en milieu. 

Jane gelooft dat de preventie van toekomstige pandemieën begint met het veranderen van de relatie die mensen hebben met dieren en het milieu.

Dankzij uw donatie kan de natuur beschermd worden

Dankzij uw steun kunnen wij chimpansees beschermen, bomen planten en natuurgebieden herstellen, maar ook direct gemeenschappen ondersteunen. Bedankt!