Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Dr. Jane Goodall in Koninklijk Theater Carré Amsterdam

[spb_boxed_content element_name=”Event Carré” type=”coloured” box_link_target=”_self” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”2/3″ el_position=”first”]

Scroll down for English

The School of Life en het Jane Goodall Instituut Nederland verwelkomen woensdag 23 mei dr. Jane Goodall in Koninklijk Theater Carré met ‘Reasons for hope’  

20180215 Afbeelding Jane Goodall The School of Life voor Carree Lecture.docx

Op het evenement deelt Jane Goodall haar hoop voor de toekomst en is er een Q&A. Daarnaast kan je ter plekke ontdekken wat jij kunt doen om een verschil te maken.

‘What you do makes a difference and you have to decide what kind of difference  you want to make’ – dr. Jane Goodall – 

Dr. Jane Goodall is een Britse primatoloog, etholoog en antropoloog. Ze is wereldwijd bekend geworden door haar baanbrekende onderzoek naar chimpansees. Ze is de oprichter van Het Jane Goodall Instituut en bedenker van het Roots & Shoots programma, een wereldwijd jongerenprogramma gericht op het oplossen van humanitaire- en milieuproblemen. Goodall is een VN Boodschapper van de Vrede en heeft boeken geschreven over haar chimpanseeonderzoek en haar visie op het behoud van onze planeet. Ook heeft ze kinderboeken geschreven en heeft National Geographic onlangs een film over haar gemaakt, JANE.

Datum: Woensdag 23 mei, 2018

Taal: English

Aanvang programma: 20.00
De deuren openen om 19.00 en de zaal om 19:30

Locatie: Koninklijk theater Carré
Amstel 115 /125, Amsterdam

Koop hier direct uw kaarten voor Jane in Carré!


Jane Goodall

Al op jonge leeftijd trok Jane Goodall het oerwoud van Gombe in om daar chimpansees te bestuderen. Ze sloot vriendschap met de apen en kwam dankzij haar unieke onderzoeksmethode tot revolutionaire ontdekkingen. Door haar kijken we nu niet alleen anders naar chimpansees, maar ook naar de mens. We bleken zelf wat minder bijzonder te zijn dan we dachten. We weten nu bijvoorbeeld dat chimpansees, net als wij, gebruikmaken van gereedschap en zowel meedogenloos als lief kunnen zijn.

Vandaag de dag reist Jane Goodall de hele wereld over om haar geliefde chimpansees, die op dit moment ernstig bedreigd worden, te beschermen. Ook probeert ze het voortbestaan van andere dieren en, uiteindelijk, van onze hele planeet te waarborgen. Ze wijdt haar leven aan de duurzame bescherming van chimpansees en hun leefgebieden. Daarin zet zij centraal de verbondenheid van mens, dier en natuur. Met haar Roots & Shoots programma leert ze jongeren om beter voor elkaar en voor onze wereld te zorgen.

Ze verspreidt niet alleen een ernstige boodschap, maar biedt ook hoop. Haar woorden inspireren om tot actie over te gaan. Het is nog niet te laat om klimaatverandering, ontbossing en de ongelijkheid tussen arm en rijk aan te pakken. Mede door ons over haar projecten te vertellen, laat ze ons zien hoe wij in het dagelijks leven het verschil kunnen maken.

Kaarten: 

Gouden rang €79,- inclusief een Chimpcertificaat voor een donatie  van €35,- voor de bescherming van chimpansees als Vienna. Lees wat wij met uw chimpdonatie doen. 

Rang 1 €59,- inclusief een Boscertificaat voor een donatie  van €15,- ter ondersteuning van de bescherming van chimpansee leefgebied.  Lees hier wat wij met uw bosdonatie doen. 

Rang 2 €44,- alle opbrengsten van de lezing zijn voor de duurzame bescherming van chimpansees en hun leefgebieden.

Koop hier direct uw kaarten voor Jane in Carré!


logo the school of life geelThe School of Life

The School of Life is in 2008 in Londen opgericht door filosoof Alain de Botton vanuit de gedachte dat we veel leren op school, maar niet over de dingen die het leven echt waardevol maken. Bij The School of Life denk je na over de belangrijkste onderwerpen uit je dagelijkse leven: werk, vriendschap, liefde, geld, familie en meer. In onze classes en special events bieden we inzichten uit 2500 jaar cultuur en wetenschap die je helpen een wijzer en mooier leven te leiden. The School of Life Amsterdam vind je op het Frederiksplein 54.

www.theschooloflife.com/amsterdam/

logo_koninklijk_theater_carre_nieuwKoninklijk Theater Carré

Circusdirecteur en ondernemer Oscar Carré opende in 1887 de deuren van zijn majestueuze theater aan de Amstel. Daarvóór had hij een rondreizend circus, bekend om zijn fameuze paardennummers. Oscar Carré kende de glitter en glamour, het applaus, maar ook de zakelijke kant van het theaterleven.

Koninklijk Theater Carré dankt zijn faam aan de programmering van nationale, internationale en veelal exclusieve theaterproducties van wereldniveau. Alle denkbare theatergenres, van circus tot cabaret en van popconcert tot opera, bieden bezoekers ieder jaar opnieuw een ruime keuze. Al 130 jaar lang vinden jaarlijks 400.000 bezoekers hun weg naar het beroemdste en mooiste theater van Nederland in hartje Amsterdam.

www.carre.nl/voorstelling/jangoodall  

 

English 

On Wednesday 23rd May, The School of Life and Jane Goodall Institute Netherlands welcome Dr Jane Goodall to the Koninklijk Theater Carré with ‘Reasons for hope’  

20180215 Afbeelding Jane Goodall The School of Life voor Carree Lecture.docx

At this event, Jane Goodall will share her hope for the future and there is a Q&A. In addition, you will find out what you can do to make a difference.

‘What you do makes a difference and you have to decide what kind of difference you want to make’ – Dr Jane Goodall – 

Dr Jane Goodall is a British primatologist, ethologist and anthropologist. She has become internationally famous through her pioneering research on chimpanzees. She is the founder of the Jane Goodall Institute and set up Roots & Shoots, a global youth programme aiming to solve humanitarian and environmental problems. Goodall is a UN Peace Envoy and has written books about her chimpanzee research and her vision for sustaining the planet. Furthermore, she has authored children’s books and National Geographic recently made a film about her, entitled JANE.

Date: Wednesday 23 May 2018

Language: English

Start of programme: 20.00
Doors open at 19.00 and the auditorium opens at 19:30

Location: Koninklijk Theater Carré
Amstel 115 /125, Amsterdam

Buy your tickets for Jane in Carré here!

Jane Goodall

At a young age, Jane Goodall went into Gombe forest to study chimpanzees. She made friends with the apes, and thanks to her unique research method made revolutionary discoveries. Jane has not only changed the way we look at chimpanzees, but humans too. It turns out that we are less unique than we thought. For example, we now know that like us, chimpanzees use tools and can be both sweet and merciless.

Today, Jane travels across the globe to protect her beloved chimpanzees, who are seriously endangered. Furthermore, she is trying to ensure the survival of other animals, and ultimately our entire planet. She has devoted her life to the sustainable protection of chimpanzees and their natural habitats. In so doing, she has emphasised the connections between people, animals and nature. With her Roots & Shoots programme, Jane teaches young people to have better care for each other and our world.

Jane not only spreads a serious message, but also offers hope. Her words inspire others to take action. It is not yet too late to tackle climate change, deforestation and inequality between rich and poor. By telling us about her projects, she shows us how we can make a difference in our daily lives.

Tickets: 

Golden tier €79.00 including a Chimp Certificate for a donation of €35.00 for the protection of chimpanzees such as Vienna. Read what we do with your chimp donation. 

Tier 1 €59.00 including a Forest Certificate for a donation of €15.00 to support the protection of chimpanzees’ habitat. Read what we do with your forest donation. 

Tier 2 €44.00: all revenue from the talk is for the sustainable protection of chimpanzees and their habitats.

Buy your tickets for Jane in Carré here!

logo the school of life geelThe School of Life

The School of Life was set up in London in 2008 by philosopher Alain de Botton with the idea that, though we learn a lot at school, we do not learn about the things that really make life worthwhile. At The School of Life you think about the most important subjects in daily life: work, friendship, love, money, family and more. In our classes and special events we offer insights from 2500 years of culture and science that help you to lead a wiser and nicer life. The School of Life Amsterdam is located at Frederiksplein 54.

www.theschooloflife.com/amsterdam/

logo_koninklijk_theater_carre_nieuwKoninklijk Theater Carré

Circus director and entrepreneur Oscar Carré opened his majestic theatre on the banks of the Amstel in 1887. Before that he had a travelling circus which was famous for its acts involving horses. Oscar Carré was familiar with the glitter and glamour, and the applause, but was no stranger either to the business side of theatre life. After many triumphs throughout Europe, he settled in Amsterdam. The Carré family lived in the company house which now houses the grand Loge Foyer.

131 years later Carré has a lot more to offer besides the famous World Christmas Circus. From cabaret to concerts and from opera to musicals, the Koninklijk Theater Carré has something for everyone. National and international stars from the world of circus, variety theatre and music have celebrated their greatest triumphs in Carré. Carré is consequently in the top three of famous cultural brands. What’s more, the theatre is an important player on the business market and the backdrop to small and large events alike, such as conferences, product presentations and premieres.

www.carre.nl/voorstelling/jangoodall  

 

[/spb_boxed_content] [spb_column col_responsive_vis=”hidden-xs” col_sm=”4″ col_animation=”none” col_animation_delay=”0″ col_bg_type=”cover” col_parallax_image_movement=”fixed” col_parallax_image_speed=”0.5″ col_padding=”0″ col_vertical_offset=”0″ col_horizontal_offset=”70″ col_custom_zindex=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”400″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_styling_global=”default” width=”1/3″ el_position=”last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Nieuws onderwerpen

Lees hier het meest recente nieuws en de laatste ontwikkelingen.

[/spb_text_block] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_image_banner image=”17406″ image_size=”full” content_pos=”left” content_textalign=”left” animation=”none” animation_delay=”200″ image_link=”https://www.janegoodall.nl/category/nieuws/adoptie-chimpansee-nieuws/” link_target=”_self” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Adoptie Chimpansee nieuws

[/spb_image_banner] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_image_banner image=”17408″ image_size=”full” content_pos=”left” content_textalign=”left” animation=”none” animation_delay=”200″ image_link=”https://www.janegoodall.nl/category/nieuws/janes-bezoek-nieuws/” link_target=”_self” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Jane’s bezoek nieuws

[/spb_image_banner] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_image_banner image=”17410″ image_size=”full” content_pos=”left” content_textalign=”left” animation=”none” animation_delay=”200″ image_link=”https://www.janegoodall.nl/category/nieuws/roots-shoots-nieuws/” link_target=”_self” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Roots & Shoots nieuws

[/spb_image_banner] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_image_banner image=”17407″ image_size=”full” content_pos=”left” content_textalign=”left” animation=”none” animation_delay=”200″ image_link=”https://www.janegoodall.nl/category/nieuws/afrika-projecten-nieuws/” link_target=”_self” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Afrika projecten nieuws

[/spb_image_banner] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_image_banner image=”17409″ image_size=”full” content_pos=”left” content_textalign=”left” animation=”none” animation_delay=”200″ image_link=”https://www.janegoodall.nl/category/nieuws/chimpglimp/” link_target=”_self” width=”1/1″ el_position=”first last”]

ChimpGlimp

[/spb_image_banner] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

You can make a difference. Each of us has the power to make positive change happen for people, animals and the world we all share.

[/spb_text_block] [spb_text_block element_name=”Steun het Jane Goodall Instituut” animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”20″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;border-top: 20px #f5f5f5;border-left: 20px #f5f5f5;border-right: 20px #f5f5f5;border-bottom: 20px #f5f5f5;padding-top: 20px;padding-bottom: 20px;” border_size=”20″ border_color_global=”#f5f5f5″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Of Pay it Forward en start je eigen actie! Denk aan een sportprestatie, digitale collectebus, verjaardag, diner, huwelijksreis, workshop, veiling, garageverkoop, uitdaging of andere originele actie om geld op te halen voor de bescherming van chimpansees. Maak je eigen persoonlijke actiepagina en activeer je vrienden en familie op PIFworld.

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

more-about-jane

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Blijf op de hoogte

[/spb_text_block] [spb_gravityforms grav_form=”11″ show_title=”false” show_desc=”false” ajax=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”] [/spb_column] [spb_column col_responsive_vis=”hidden-lg_hidden-md_hidden-sm” col_sm=”12″ col_animation=”none” col_animation_delay=”0″ col_bg_type=”cover” col_parallax_image_movement=”fixed” col_parallax_image_speed=”0.5″ col_padding=”0″ col_vertical_offset=”0″ col_horizontal_offset=”70″ col_custom_zindex=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”400″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/6″ el_position=”first”]

Nieuws onderwerpen

Lees hier het meest recente nieuws en de laatste ontwikkelingen.

[/spb_text_block] [spb_image_banner image=”17406″ image_size=”full” content_pos=”left” content_textalign=”left” animation=”none” animation_delay=”200″ image_link=”https://www.janegoodall.nl/category/nieuws/adoptie-chimpansee-nieuws/” link_target=”_self” width=”1/6″]

Adoptie Chimpansee nieuws

[/spb_image_banner] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/6″] [spb_image_banner image=”17408″ image_size=”full” content_pos=”left” content_textalign=”left” animation=”none” animation_delay=”200″ image_link=”https://www.janegoodall.nl/category/nieuws/janes-bezoek-nieuws/” link_target=”_self” width=”1/6″]

Jane’s bezoek nieuws

[/spb_image_banner] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/6″] [spb_image_banner image=”17410″ image_size=”full” content_pos=”left” content_textalign=”left” animation=”none” animation_delay=”200″ image_link=”https://www.janegoodall.nl/category/nieuws/roots-shoots-nieuws/” link_target=”_self” width=”1/6″ el_position=”last”]

Roots & Shoots nieuws

[/spb_image_banner] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”first”] [spb_image_banner image=”17407″ image_size=”full” content_pos=”left” content_textalign=”left” animation=”none” animation_delay=”200″ image_link=”https://www.janegoodall.nl/category/nieuws/afrika-projecten-nieuws/” link_target=”_self” width=”1/6″]

Afrika projecten nieuws

[/spb_image_banner] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/6″] [spb_image_banner image=”17409″ image_size=”full” content_pos=”left” content_textalign=”left” animation=”none” animation_delay=”200″ image_link=”https://www.janegoodall.nl/category/nieuws/chimpglimp/” link_target=”_self” width=”1/6″]

ChimpGlimp

[/spb_image_banner] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/6″] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/6″ el_position=”last”]

You can make a difference. Each of us has the power to make positive change happen for people, animals and the world we all share.

[/spb_text_block] [spb_text_block element_name=”Steun het Jane Goodall Instituut” animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”20″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;border-top: 20px #f5f5f5;border-left: 20px #f5f5f5;border-right: 20px #f5f5f5;border-bottom: 20px #f5f5f5;padding-top: 20px;padding-bottom: 20px;” border_size=”20″ border_color_global=”#f5f5f5″ border_styling_global=”default” width=”1/6″ el_position=”first”]

Of Pay it Forward en start je eigen actie! Denk aan een sportprestatie, digitale collectebus, verjaardag, diner, huwelijksreis, workshop, veiling, garageverkoop, uitdaging of andere originele actie om geld op te halen voor de bescherming van chimpansees. Maak je eigen persoonlijke actiepagina en activeer je vrienden en familie op PIFworld.

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/6″]

Blijf op de hoogte

[/spb_text_block] [spb_gravityforms grav_form=”11″ show_title=”false” show_desc=”false” ajax=”false” width=”1/6″ el_position=”last”] [/spb_column] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block element_name=”Steun het Jane Goodall Instituut” animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”20″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;border-top: 20px #f5f5f5;border-left: 20px #f5f5f5;border-right: 20px #f5f5f5;border-bottom: 20px #f5f5f5;padding-top: 20px;padding-bottom: 20px;” border_size=”20″ border_color_global=”#f5f5f5″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]


Om de chimpansees en hun leefgebieden duurzaam te beschermen is jouw hulp nodig!

Steun ons met jouw donatie of adopteer een chimpansee. 

Of start je eigen actie en Pay it Forward!
Maak je eigen persoonlijke actiepagina en activeer je vrienden en familie op PIFworld.
Denk ook aan een sportprestatie, digitale collectebus, verjaardag, diner, huwelijksreis, workshop, veiling, garageverkoop, uitdaging
of andere originele actie om geld op te halen voor de bescherming van chimpansees

Als bedrijf iets doen?
Dat kan ook via PIFworld of contact ons via info@janegoodall.nl voor meer mogelijkheden.

Ben jij social media expert en wil jij ons als vrijwilliger helpen met jouw tijd?
Ook dat kan. Contact info@janegoodall.nl voor de mogelijkheden.


[/spb_text_block] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”]