Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Educatie lokale bevolking

Educatie & Werkgelegenheid

Democratische Republiek Congo

International actieplan

In het oosten van de Democratische Republiek Congo leven 35.000 chimpansees en pakweg 3.000 Grauer gorilla’s in het wild. De bossen worden bedreigd doordat boeren steeds meer palmolie en cassave verbouwen en daarvoor stukken bos platbranden. Ook wordt er veel hout gekapt voor de lokale markt. Bovendien worden primaten bedreigd door de illegale jacht en mijnbouw. Het Jane Goodall Institute leidt het international actieplan voor het behoud van chimpansees en Grauer gorilla’s in deze regio.

Als onderdeel daarvan werken we in drie dorpen (Kaami, Motondo en Undisa) met gemeenschappen die zelf de bossen beheren en wiens akkers aan die bossen grenzen. Samen met deze boeren ontwikkelen we alternatieve vormen van landbouw waarvoor het bos niet hoeft te worden platgebrand. Momenteel lopen er drie pilots met boslandbouw, een vorm van landbouw waarbij gewassen in het bos worden verbouwd, onder meer met cacao. Cacao en andere gewassen kunnen worden verkocht op de wereldmarkt en kunnen zo een alternatieve bron van inkomsten vormen.

Tanzania

Gombe National Park

Rondom het Gombe National Park in Tanzania werken we samen met de lokale bevolking om het leefgebied van chimpansees te beschermen. Dat is hard nodig: 70 procent van het leefgebied van chimpansees wordt momenteel bedreigd door infrastructuurprojecten en kap. Behalve onze herbebossingsprojecten lopen er projecten die gericht zijn op de bescherming van het bos dat er nog is en het voorkomen van kap. Educatie en bewustwording over het belang van bossen is daarvoor essentieel. De bescherming van chimpansees en hun leefgebied zal immers niet slagen zonder de hulp van de lokale bevolking.

Hiervoor ondersteunen we ons succesvolle Roots & Shoots programma op honderden scholen door heel Tanzania. Zo worden er schoolbossen, boomkwekerijen en arboreta aangelegd op scholen. Ook is er een lesmethode voor leraren. Daarnaast worden er excursies georganiseerd naar Gombe National Park om meer te leren over het werk van Jane Goodall.

Roots & Shoots programma

Influencers

We betrekken lokale, jonge influencers via het Roots & Shoots programma om het belang van de bossen onder de aandacht te brengen. Niet alleen omdat het bos het leefgebied vormt van unieke soorten als chimpansees, Grauer gorilla’s. En soorten die alleen hier voorkomen zoals Congolese bosolifanten en bosgiraffen (okapi’s). Maar ook omdat het bos het lokale klimaat reguleert en een bron is van schoon water, medicinale planten en voedsel voor mensen en dieren.