Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Bestuur

Houd hoop. Kom in actie.

Leer ons bestuur kennen

Van links naar rechts: Ellen Hendrix, Liesbeth Rutgers, Dr. Jane Goodall, AdJan Brouwer, Maarten van der Schaaf en Madelon Otto. Foto: Roy Borghouts Fotografie.
Het bestuur van JGI samen met Jane Goodall
Foto van AdJan Brouwer, bestuursvoorzitter van het Jane Goodall Instituut Nederland
Voorzitter

AdJan Brouwer


Achtergrond en motivatie: Het is mijn persoonlijke missie de wereld mooier te maken. In mijn werk richt ik me op het vergroten van de bevlogenheid van mensen in organisaties en op wat organisaties doen voor de wereld. Wij kunnen alleen bestaan dankzij de wereld en de dieren, planten en natuurlijke bronnen erin. Door de groei van de mensheid komt dit in het gedrang. Jane Goodall geeft met haar stichting de apen en hun leefomgeving een stem.

In Afrika heb ik gezien hoe in de modder wentelende wrattenzwijnen een kleine pool laten ontstaan waar groter wild naar toe komt er zich in wentelt waardoor de pool groter wordt en een kleine vijver ontstaat. Samen met alle donateurs, adoptanten en vele vrijwilligers bouwen is het mijn doel hun leefgebied te beschermen en uit te bouwen tot een welvarend gebied voor de apen en andere dieren. Het voelt als een voorrecht om daar aan bij te mogen dragen.

Hoofdactiviteit
Betaald
Partner bij Orenda Company VOF, Den Haag, actief op gebied purpose & flourishing at work (2017 – heden)
Neven
Onbetaald
Voorzitter VvE Koninginnegracht 94-94F, Den Haag (2018 – heden)
Neven
Onbetaald
Lid kascommissie Haagsche Golf & Country Club, Wassenaar (2016 – heden)
Foto van Madelon Otto, bestuurslid Jane Goodall Instituut Nederland door Roy Borghouts Fotografie
Bestuurslid (portefeuille Personeel & Organisatie)

Madelon Otto

Achtergrond en motivatie: Als bestuurslid van het Jane Goodall Instituut Nederland heb ik de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het ondersteunen van de doelen van deze Stichting en daarmee het gedachtegoed van Jane uit te dragen. Jane is een optimist die aangeeft dat we ondanks klimaatuitdagingen, pandemieën en oorlogen hoopvol moeten leven en door ‘onze menselijke intelligentie, de veerkracht van de natuur, de kracht van jonge mensen en de ontembare menselijke geest’ vertrouwen moeten houden in de toekomst. Ik ben ook een optimist en zet me graag in om Jane’s woorden van hoop vorm te geven en te verspreiden. 

Hoofdactiviteit
Betaald

Director Business Development TELUS Health Nederland 

Secretaris

Ellen Hendrix


Achtergrond en motivatie: Van jongs en aan ben ik geïnteresseerd in natuur en natuurbescherming. Na mijn studie bedrijfskunde heb ik een brede ervaring opgedaan op het gebied van marketing en communicatie, om die uiteindelijk in te zetten bij het WWF. Daar heb ik tien jaar gewerkt om het Nederlandse publiek meer bewust te maken van het belang van natuur en om fondsen te werven. En nu doe ik dat voor onze prachtige Nederlandse natuur en erfgoed, bij het Geldersch Landschap & Kasteelen.

Tijdens een reis in Oeganda stond ik oog in oog met chimpansees en deze indrukwekkende ervaring bracht me op het pad van het Jane Goodall Instituut. Ik heb veel bewondering voor mensen als Jane, die zovelen weet te inspireren. Met trots zet ik me dan ook in om haar gedachtegoed in Nederland verder uit te dragen.

Hoofdactiviteit
Betaald
Hoofd Marketing, Communicatie & Fondsenwerving bij Geldersch Landschap & Kasteelen.
Onbezoldigd Bestuurslid bij de Van Tienhoven Stichting.
Bestuurslid

Maarten van der Schaaf

Achtergrond en motivatie: Sinds 2007 schrijf ik over natuur en milieuthema’s voor landelijke dagbladen en tijdschriften. Daarin richt ik me vooral op mensen, organisaties en initiatieven met oplossingen, want dat het niet goed met de planeet, dat weten we nu immers wel.

Jane Goodall is bij uitstek iemand die mensen inspireert en aanspoort om mee te helpen aan oplossingen voor de bescherming van de planeet. Ik heb ook een bijzondere band met Afrika. In 2004 en 2005 werkte ik in Zuid Afrika voor een persbureau en in 2009 werkte ik in de Hoorn van Afrika, onder meer in Ethiopië. In die periode bezocht ik allerlei natuurparken, spotte de Big Five, maar chimpansees zag ik nooit. Last but not least: ik ben geboren in 1980, het Chinese Jaar van de Aap.

Hoofdactiviteit
Betaald
Directeur en mede-eigenaar van IndiaConnected BV, een zakelijk adviesbureau.
Neven
Betaald
Freelance journalist, dagvoorzitter & facilitator + Bestuurslid Stichting Drinkable Rivers
Penningmeester

Liesbeth Rutgers


Achtergrond en motivatie: In 2015 heb ik Jane Goodall voor het eerst live horen spreken tijdens haar bezoek aan Nederland. Ik werd gegrepen door haar holistische visie, praktische insteek, vasthoudendheid en de boodschap dat wij allen, jong en oud, het verschil kunnen maken. Toen mij kort daarna werd gevraagd of ik mij wilde inzetten voor JGI-Nederland hoefde ik niet lang na te denken.  

Bij JGI-Nederland kan ik mijn liefde voor de natuur combineren met de drive om Stichtingen financieel robuust te maken. Na de financiële crisis in 2008/2009 heb ik het corporate bestaan vaarwel gezegd en mijn financiële kennis ingezet bij het adviseren van Goede doelen en Vermogensfondsen. 

Hoofdactiviteit
Betaald
Directeur eigenaar Triple-R Investment
Neven
Betaald
Lid Raad van Toezicht St Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland
Neven
Betaald
Lid Visitatiecommissie St Pensioenfonds Yara Nederland
Neven
Betaald

Lid Visitatiecommissie St Pensioenfonds Ecolab Nederland

Neven
Betaald

Docent Financieel Management VU, opleiding PAO Filantropie 

Neven
Onbetaald

Lid Raad van Toezicht St Burgerweeshuis, Roomsch Catholiek Jongensweeshuis  

Neven
Onbetaald

Bestuurslid Philips Foundation  

Neven
Onbetaald

Bestuurslid Cool Foundation