Beschermen van mensapen

Chimpansees worden met uitsterven bedreigd

Belangrijkste oorzaken zijn:

Bushmeat en Stroperij

Sommige mensapen belanden in valstrikken van stropers, die bedoeld zijn voor ander wild. Hierdoor verliezen ze vaak ledematen of overlijden aan hun verwondingen.

Bushmeat

Armoede en burgeroorlogen zijn o.a. oorzaak van een bloeiende handel in apenvlees (bushmeat). Gerookte of gestoofde gorilla en chimpansee zijn delicatessen in Afrika, maar staat ook in België en Frankrijk nog op het menu.

Chimpansees als huisdier

Babychimpansees en -orang oetangs worden nog steeds uit het wild gevangen en verkocht als huisdier. Hun moeder wordt daarbij vrijwel altijd gedood.

Ziekten

Vrijwel alle mensapen hebben te kampen met menselijke ziekten. Door de aanleg van wegen komt de mens in hun leefgebied, waardoor menselijke ziekten worden overgedragen.

Ontbossing

Door houtkap, aanleg van oliepalmplantages en bosbranden verliezen chimpansees hun leefgebieden!

Bescherming van mensapen

De Jane Goodall projecten in Afrika zijn zeer divers en richten zich op bescherming chimpansees in het wild, bescherming en behoud van natuurgebieden, opvang van geredde (baby) chimpansees, opleidingen en inzet van rangers en anti-stroperij units, publieke voorlichting en onderwijs rond natuurbescherming aan lokale gemeenschappen en projecten voor duurzame landbouw.

Opvangcentra zijn noodzakelijk om de apen die in beslag zijn genomen van de handelaren of stropers op te vangen. Door voorlichting en onderwijs wordt de lokale bevolking zich bewust dat stropers hun leefgebied bedreigen. Steeds meer stropers worden tegenwoordig gearresteerd en vervolgd.

Uiteraard zijn niet alleen chimpansees gebaat bij onze projecten, maar ook de rest van het wild dat in dezelfde natuurgebieden leeft en niet te vergeten de lokale bevolking die wij actief betrekken bij onze projecten en die zodoende hun mooie natuurlijke omgeving behouden.