fbpx

Chimpansees leefgebied bescherming met bewustwording door Roots & Shoots in Tanzania

Chimpansees leefgebied bescherming met bewustwording door Roots & Shoots in Tanzania

Door: Fien Lindenlauff
Bron: Freddy Kimaro & Japhet Mwanang’ombe

Het Jane Goodall Instituut in Tanzania zet zich al jaren in voor de chimpansees en hun leefomgeving. Gombe National Park is de plek waar Jane Goodall in 1960 voor het eerst onderzoek deed. Door de bevolking en vooral de jongeren voor te lichten zorgen zij ervoor dat het leefgebied van de chimpansees zo min mogelijk wordt aangetast.

In het Gombe National Park leven twintig tot veertig procent van de chimpansees van Tanzania. Het Jane Goodall Instituut werkt samen met 52 dorpen in dit gebied zodat de 311.000 dorpelingen goed kunnen leven met oog voor de hen omringende natuur.

Kaart Greater Gombe Ecosysteem

Het Jane Goodall Instituut beschermt de natuur en houdt daarbij rekening met de behoeften van mens en dier. Mens en natuur strijden met elkaar om de beschikbare ruimte. Snelle bevolkingsgroei vergroot de druk op de natuur en alle natuurlijke hulpbronnen. Hierdoor raken ecosystemen verstoord waardoor de natuur verloren gaat.

Het is van groot belang dat de lokale bevolking zich verantwoordelijk voelt om hun eigen leefomgeving te behouden en daar zelf aan bijdraagt. Daarom werken we samen met de lokale bevolking rondom het Gombe National Park en zorgen op die manier voor educatie en werkgelegenheid. Hierdoor is de bevolking van een inkomen verzekerd en kunnen kinderen naar school. Dit is de enige manier om chimpansees en hun leefgebieden op lange termijn te beschermen.

In dit project staat de bescherming van het Gombe National Park centraal. Onbeheerste ontwikkeling van leefgebieden, niet-duurzame landbouw en zwakke overheidshandhaving van beschermde natuurgebieden dragen er allemaal aan bij dat het leefgebied van de chimpansees verloren gaat. In het westen van Tanzania is dit een groot probleem.

Roots & Shoots

Tanzania is het land waar Roots & Shoots geboren werd. Roots & Shoots is het jongerenprogramma waarmee Jane over de hele wereld jongeren én volwassenen motiveert om zich in te zetten voor een betere wereld voor mens, dier én natuur. Om chimpansee leefgebieden te kunnen beschermen, werkt het Jane Goodall Instituut samen met de lokale bevolking in Tanzania. Roots & Shoots in Tanzania richt zich hierbij op educatie projecten waarbij de bescherming van de leefgebieden centraal staan. Roots & Shoots werkt hierbij samen met 340 scholen en gemeenschappen in Tanzania doormiddel van campagnes, bijeenkomsten en het leveren van lesmateriaal. Door Roots & Shoots worden jongeren aangespoord om zelf projecten uit te voeren die een positieve veranderen aan kunnen brengen voor mens, dier en natuur.

Foto: Entebbe educatie centrum
Credits: Het Jane Goodall Instituut

Toezichthouders

In dit project worden lokale senioren aangesteld als toezichthouders van de grenzen van het Gombe Stream National Park. Deze Roots&Shoots senioren zullen toezicht houden op de grenzen van het park in de aangrenzende dorpen. Deze dorpen zijn Kazinga, Mtanga, Mwamgongo, Mlati/Mgaraganza and Chankele. Als gevolg kunnen destructieve activiteiten zoals bosbranden en verwoesting van Chimpansee leefgebied monitoren en voorkomen.

Credits: Het Jane Goodall Instituut

Educatie

Daarnaast werken deze Roots & Shoots senioren samen met Roots & Shoots vrijwilligers om presentaties op scholen geven in de omliggende dorpen. In deze presentaties leren de kinderen over het gedrag van de chimpansees en het belang van de bescherming van hun leefgebieden. Ook worden de kinderen meegenomen op excursies naar het Gombe National Park om het belang van natuurbescherming beter te begrijpen en met eigen ogen te zien.

Ook het voedsel van de chimpansees staat centraal. Met een expositie over de verschillende soorten voedsel die een chimpansee eet, worden de kinderen bewust gemaakt over de rol van het leefgebied op de voedselvoorzieningen van de chimpansees.

Credits: Het Jane Goodall Instituut

Chimpanzee Conservation Information Centre

Daarnaast ondersteunt dit project het Chimpanzee Conservation Information Center in Kitwe Chimpanzee Forest in Kigoma. Dit educatiecentrum biedt informatie over de chimpansee leefgebieden, gedrag en geschiedenis van de omgeving. Roots&Shoots organiseert hier excursies en interactieve lezingen waarbij de lokale bevolking leert over ecosysteem interacties en welke rol chimpansees hier in spelen.

Betrokkenheid

In deze projecten worden de kinderen en volwassen actief aangemoedigd om zelf een steentje bij te dragen aan de bescherming van de chimpansees en hun leefgebied. Ook staat de onderlinge samenhang van het ecosysteem centraal. Ons werk stimuleert een duurzame omgang met de omgeving door mensen te onderwijzen over de natuur en hoe ze die kunnen beschermen en er voor te zorgen dat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Wil je meer weten over het Roots & Shoots-programma, hoe het werkt en hoe je een groep bij jou in de buurt vindt? Kijk hier!