fbpx

Drinkwater en hygiëneprogramma’s

Drinkwater en hygiëneprogramma’s

Onze drinkwater en hygiëneprogramma’s zijn erop gericht om toegang tot schoon drinkwater te bevorderen en betere hygiënische omstandigheden te creëren. Hierdoor blijven jonge meisjes op school en kunnen zij onderwijs blijven genieten.

Door vrouwen en meisjes toegang te geven tot onderwijs verbeteren hun sociaal-economische vooruitzichten en dit vermindert de druk op de natuurlijke hulpbronnen. De programma’s zijn erop gericht om meisjes op school te laten blijven. Dit wordt mogelijk door de bouw van hygiënische latrines, collegiale ondersteuning en het geven van voorlichting op gebied van hygiëne en gezondheid. We helpen vrouwen om duurzame bronnen van inkomsten te ontwikkelen en zodoende hun gezinsinkomen te verhogen. Te denken valt aan het planten en kweken van bomen, veeteelt en ecologische landbouw. Deze activiteiten dragen bij aan het behoud van bos- en leefgebieden en bevordert het algemene welzijn van de gemeenschap.

Gezondheidsprojecten

Ook zijn er lokale gezondheidsprojecten, die de overdracht van ziekten tussen mens en dier voorkomen en de algehele gezondheid van de lokale bevolking verbeteren. Deze gezondheid gerelateerde projecten focussen onder meer op de bescherming van drinkwaterbronnen,  bredere toegang tot medische zorg en inentingen en het bevorderen van duurzame (zonne)energiebronnen.

Gezondheidscentra

De gezondheidscentra van het Jane Goodall Instituut werken nauw samen met de lokale bevolking bij het beheer van natuurlijke bronnen en het behoud van de fauna. In alles wat het Jane Goodall Instituut doet, stellen wij de lokale bewoners centraal. Wij streven ernaar streven om mens en dier in harmonie te laten leven.  Gezonde gemeenschappen en gezonde landschappen gaan hand in hand.

Samenwerken aan een duurzame toekomst

Door de verbetering van de gezondheidszorg, onderwijs en het ontwikkelen van economische mogelijkheden, dragen wij bij aan het welzijn van de lokale bevolking.  Hierdoor is die bevolking ook bereid met elkaar te werken aan een duurzame toekomst. Deze duurzame projecten bewijzen, dat de bescherming van hun eigen leefomgeving ten goede komt aan hun eigen welzijn en gemeenschap en het welzijn van dieren.