fbpx

Educatie en publieksvoorlichting

Educatie en publieksvoorlichting

In al onze natuurbeschermingsprogramma’s staat de verbondenheid van mens, dier en natuur centraal.

Wij kunnen niet de chimpansees en hun leefgebied beschermen als we geen rekening houden met de mensen die daar ook wonen. Door bij de bescherming van mensapen en hun leefgebieden de lokale bevolking educatie en voorlichting te bieden, verbeteren wij ook hun leefomgeving en maken wij jong en oud bewust van het belang van natuurbehoud.

Lokale gemeenschappen kunnen alleen in harmonie leven met de natuur en de beschikbare hulpbronnen als zij manieren vinden om op een meer duurzame en verantwoorde manier in hun inkomen te voorzien. Als mensen beter begrijpen hoe hun welzijn samenhangt met dat van de natuur, zullen minder mensen geneigd zijn om de natuur- het land en de wilde dieren- uit te buiten. Dit helpt direct en indirect om de bedreiging van apen en hun leefgebied te verminderen.

Met educatie en publieksvoorlichting maken wij jong en oud bewust van het belang van natuurbehoud en verbeteren daarmee samen hun leefomgeving.

Onze Afrika projecten voeren wij uit daarom altijd uit in combinatie met educatie en publieksvoorlichting, zo verbeteren ook de leefomstandigheden van de lokale bevolking. Dit is van cruciaal belang om de projecten tot een succes te maken (Community-centered conservation).

Lokale bevolking betrekken

Voor duurzaam natuurbehoud is het essentieel dat alle betrokkenen in een gebied -lokale gemeenschappen, organisaties en politieke vertegenwoordigers- geëngageerd moeten worden. De beste manier om natuurbehoud te bevorderen is door kinderen al op jonge leeftijd het belang van de natuur te laten ontdekken. Wij vinden dit enorm belangrijk.

Educatie programma’s 

Het Jane Goodall Instituut heeft in verschillende Afrikaanse landen programma’s om de kennis en bewustwording van de bevolking te vergroten over het milieu en natuurbehoud. Onder andere in Oeganda, de Democratische Republiek Congo, Guinee en Senegal. Lokale gemeenschappen leren zo hoe zij door bijvoorbeeld meer duurzame landbouwtechnieken en gewassen en door anders te koken (niet op hout) hun natuur en hun eigen leefomgeving kunnen beschermen. Billboardcampagnes, lesprogramma’s op scholen, en projecten met de gemeenschappen maken allemaal deel uit van ons werk in Afrika.

Voorbeelden van zulke programma’s zijn:

Oeganda
De verhuizing van Budongo Primary School
– De bouw van Bulindi Community EcoCafé
– Het verbeteren van het levensonderhoud van 1500 gezinnen rondom Mt. Otzi, Noord-Oeganda

Tanzania
TACARE programma
– GGE – Greater Gombe Ecosystem

School en schoolgeld

Voor langdurig natuurbehoud is het essentieel dat de lokale bevolking een duurzaam bestaan kan leiden, met een beter inkomen kan schoolgeld betaald worden. Met educatie kan in het algemeen een betere toekomst gebouwd worden.

Een beter gezinsinkomen zorgt ervoor dat kinderen naar school kunnen. De kinderen hebben uitzicht op een beter bestaan en minder tienermeisjes zullen zwanger raken. Een beter inkomen betekent ook dat gezinnen een dokter kunnen bezoeken als zij die nodig hebben en betere voeding kunnen betalen. Zij zullen minder inbreuk maken op de natuur. Armoede drijft mensen tot het plunderen van het bos voor voedsel, het eten van bushmeat, het kappen van bomen om te koken of voor het bouwen van een huisje. Daarom vormen allerlei initiatieven om mensen te ondersteunen in het opbouwen van een duurzaam bestaan een belangrijk onderdeel van al onze programma’s voor natuurbehoud.

Educatie en voorlichting programma’s

Milieueducatie door het Roots & Shoots programma.

Educatie, is de basis voor ontwikkeling, het Jane Goodall Instituut heeft daarom verschillende educatie programma’s voor de lokale bevolking in chimpansee gebieden. Maar ook  educatie in gebieden waar geen chimpansees leven is erg belangrijk. Via het wereldwijde Roots & Shoots programma word ook voorlichting gegeven in gebieden zonder chimpansees.

Het Roots & Shoots programma zet jeugd wereldwijd aan tot actie!

Het programma is opgezet om mensen te inspireren zich in te zetten voor een betere leefomgeving. Roots & Shoots is gebaseerd op de filosofie: “elk individu telt, elk individu heeft een rol te spelen en elk individu maakt een verschil.”

Roots & Shoots leden, van kleuterschool tot universiteit, komen in actie voor hun leefomgeving door zelf projecten te bedenken en uit te voeren gericht op de zorg voor het milieu, de dierenwereld en de mens.

Het wereldwijde netwerk van Roots & Shoots wordt gevormd door de duizenden leden over de hele wereld. Het programma verenigt jonge mensen met verschillende achtergronden en culturen in hun inzet voor een betere wereld en voor alles wat leeft.

Lees meer over ons Roots & Shoots programma 

Gezondheidszorg en vrouweneducatie

Gezonde gemeenschappen en gezonde landschappen gaan hand in hand. Onze drinkwater en hygiëneprogramma’s zijn erop gericht om toegang tot schoon drinkwater te bevorderen en betere hygiënische omstandigheden te creëren. Hierdoor blijven jonge meisjes op school en kunnen zij onderwijs blijven genieten.

We helpen vrouwen om duurzame bronnen van inkomsten te ontwikkelen en zodoende hun gezinsinkomen te verhogen.

Ook zijn er lokale gezondheidsprojecten, die de overdracht van ziekten tussen mens en dier voorkomen en de algehele gezondheid van de lokale bevolking verbeteren. De gezondheidscentra van het Jane Goodall Instituut werken nauw samen met de lokale bevolking bij het beheer van natuurlijke bronnen en het behoud van de fauna

Lees meer over ons drinkwater en hygiëne programma

Wat wij doen

Bescherming van de natuur en leefgebieden van de chimpansees is van het grootste belang om voor het voortbestaan van de chimpansees in het wild.

Uiteraard zijn niet alleen chimpansees gebaat bij onze projecten, maar ook de rest van het wild dat in dezelfde natuurgebieden leeft en niet te vergeten de lokale bevolking die wij actief betrekken bij onze projecten en die zodoende hun mooie natuurlijke omgeving behouden.

Lees hier over specifieke Afrika projecten.