Gezonde leefgebieden

Natuurbescherming door nieuwe technologieën

Bedreigingen

De belangrijkste bedreigingen voor chimpansees zijn de versnippering en achteruitgang van leefgebieden en stroperij. Bescherming van de natuur en leefgebieden is van het grootste belang voor het voortbestaan van de chimpansee en natuurlijk ook voor andere dier- en plantensoorten in die gebieden.

Het Jane Goodall Instituut beschermt de natuur en houdt daarbij rekening met de behoeften van mens en dier. Mens en natuur strijden met elkaar om de beschikbare ruimte. Snelle bevolkingsgroei vergroot de druk op de natuur en alle natuurlijke hulpbronnen.  Hierdoor raken ecosystemen verstoord. waardoor de natuur verloren gaat. Dat kan ook leiden tot problemen in de landbouw. Ook hier helpen wij met waterbronnen en educatie rondom duurzame landbouw.

Samenwerking lokale bevolking

Bij het herplanten en beschermen van bossen werken wij samen met de lokale bevolking. Het is van groot belang dat de lokale bevolking zich verantwoordelijk voelt om hun eigen leefomgeving te behouden en daar zelf aan bijdraagt. Daarom werken we samen met de lokale bevolking en zorgen op die manier voor educatie en werkgelegenheid.  Hierdoor is de bevolking van een inkomen verzekerd en kunnen kinderen naar school. Dit is de enige manier om chimpansees en hun leefgebieden op lange termijn te beschermen.

Moderne technologieën

Ons werk richt zich ook op het behoud van vitale corridors. Door het verbinden van reservaten en natuurparken blijft het een groot leefgebied behouden, waardoor verschillende groepen chimpansees met elkaar in contact blijven.  Hierdoor verbetert de genetische diversiteit van de apen.

Het Jane Goodall Instituut maakt gebruik van mobiele technologieën om gebieden in kaart te brengen en te monitoren. Deze informatie is belangrijk bij het uitzetten van de juiste koers om chimpansees en hun leefgebieden zo goed mogelijk te beschermen en beheren.