Gombe Masito Ugalla Ecosysteem

Gombe Masito Ugalla Ecosysteem

Het Gombe Masito Ugalla Ecosysteem programma heeft tot doel om de diverse natuur in het westen van Tanzania te beschermen. Hier leven twintig tot veertig procent van de chimpansees in Tanzania.

Ongebreidelde ontwikkeling van leefgebieden, niet-duurzame landbouw en zwakke overheidshandhaving van beschermde natuurgebieden dragen er allemaal aan bij dat het leefgebied van de chimpansees verloren gaat.

Samenwerking met lokale dorpen 

Het Jane Goodall Instituut werkt samen met 52 dorpen in dit gebied zodat de 311.000 dorpelingen goed kunnen leven met oog voor de hun omringende natuur en haar zelf beschermen. Samen introduceren wij duurzame landbouwtechnieken en vergroten wij de bewustwording hierover. Door onderwijs en te investeren in de natuur, slagen de mensen er juist in hun inkomen te vergroten.

Sinds 1994 integreren wij de behoeften en wensen van de lokale gemeenschappen in onze programma’s voor natuurbehoud. Ons werk heeft duurzaam effect door mensen te onderwijzen over hun omgeving en hoe ze die kunnen beschermen en er voor te zorgen dat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.