fbpx

Gombe Masito Ugalla Ecosysteem

Gombe Masito Ugalla Ecosysteem

Het Gombe Masito Ugalla Ecosysteem programma heeft tot doel de diversiteit van de natuur in het westen van Tanzania te beschermen. Hier leven twintig tot veertig procent van de chimpansees in Tanzania. Samen met de lokale bewoners zet het Jane Goodall Instituut nieuwe technieken in, zoals duurzame landbouwtechnieken en informatietechnologie, om de natuur te behouden en te beschermen. 

Ongebreidelde ontwikkeling van leefgebieden, niet-duurzame landbouw en zwakke overheidshandhaving van beschermde natuurgebieden dragen er allemaal aan bij dat het leefgebied van de chimpansees verloren gaat. In het westen van Tanzania is dit een groot probleem. In het Gombe Masito Ugalla ecosysteem van UNESCO, van bijna 1,7 miljoen hectare groot waar ook een deel van Lake Tanganyika onder valt, leven daarnaast ook de Afrikaanse olifant, bijzondere prachthoornkikkers en wel acht primatensoorten. Gombe National Park is onderdeel van dit grote ecosysteem.

Sinds 1994 integreert het Jane Goodall Instituut de behoeften en wensen van de lokale gemeenschappen in onze programma’s voor natuurbehoud. Ons werk stimuleert een duurzame omgang met de omgeving door mensen te onderwijzen over de natuur en hoe ze die kunnen beschermen en er voor te zorgen dat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Samenwerking met lokale dorpen 

Het Jane Goodall Instituut werkt samen met 52 dorpen in dit gebied zodat de 311.000 dorpelingen goed kunnen leven met oog voor de hen omringende natuur. Samen introduceren wij duurzame landbouwtechnieken en vergroten wij de bewustwording hierover. Door goed onderwijs en te investeren in behoud van de natuur, slagen de mensen er juist in hun inkomen te vergroten.

Koffieplantages

We ondersteunen lokale koffieboeren als onderdeel van het Gombe Masito-Ugalla programma. Dat gebeurt via de Kanyovu koffiegemeenschap, waar 12 overkoepelende koffie coöperaties bij zijn aangesloten die meer dan 7.600 koffieboeren helpen.

Duurzame landbouw- en verwerkingstechnieken na de oogst moeten de kwaliteit en kwantiteit van de koffiebonen verbeteren. Door boeren te onderwijzen hoe ze de kwaliteit en opbrengst van hun gewassen op hun eigen land zo hoog mogelijk kunnen houden, verminderen we de druk op eventuele kap van omliggende bossen. Koffieboeren worden zo economisch onafhankelijker en daarmee voorkomen we ook mens-dier conflicten die vaak ontstaan door economische afhankelijkheid.

Het Jane Goodall Instituut richt zich specifiek op de behoeftes van die gebieden waar bescherming nodig is, zowel voor de omgeving als de mensen waar we mee samenwerken. Alleen zo kunnen we betekenisvolle impact creëren met lokaal eigenaarschap en een duurzame toekomst garanderen voor de bewoners rondom Gombe.

Mobiele technologie

Wij zien de noodzaak om de mensen te betrekken in het beschermen van de natuur, de planten en dieren die daar leven. Door de opkomst van mobiele navigatiesystemen kunnen we lokale bewoners en de parkrangers van nationale parken helpen om bijna real time de menselijke impact op de omgeving in kaar te brengen. Autoriteiten kunnen zo gericht actie ondernemen en anticiperen op mogelijke risico’s en veranderingen in het landschap.

Village Forest Monitors

Zogenoemde Village Forest Monitors (VFM’s) zijn communityleden die de bossen in de gaten houden. Zij zijn door het dorpsbestuur gekozen om patrouille te lopen met deze mobiele nagivatiesystemen.  Deze leden worden getraind en voorzien van het juiste materieel door het Jane Goodall Instituut. De parkrangers die beschermde gebieden doorkruisen ontvangen meldingen van bosverlies via de software van Global Forest Watch, en kunnen deze ontbossing rapporteren met behulp van smartphones, tablets en de nieuw ontwikkelde Forest Watcher apps.

Met de gegevens die zij verzamelen kunnen besluiten voor lokaal natuurbehoud makkelijker gemaakt worden. Bovendien dragen ze zo ook bij aan het monitoren van de gezondheid van de chimpansee en van andere leefgebieden van grote apensoorten in Afrika.

Dus zowel van bovenaf als van onderaf beschermen we belangrijke bosgebieden op een efficiënte en nauwkeurige manier.

Ook in West-Oeganda en het Oosten van de Democratische Republiek Congo gebruiken we deze mobiele technologie om te werken aan natuurbehoud.

Nieuws

https://www.janegoodall.nl/2018/09/12/gombe-national-park-heeft-unesco-status/

http://news.janegoodall.org/2018/07/27/new-gombe-masito-ugalla-biosphere-reserve-3-reasons-excited-new-unesco-designation/