fbpx

Afrika projecten overzicht

Het Jane Goodall Instituut zet zich in voor de duurzame bescherming van chimpansees en hun leefgebieden.

Chimpansees worden met uitsterven bedreigd. De belangrijkste bedreigingen voor chimpansees in het wild zijn de versnippering en achteruitgang van leefgebieden en stroperij met valstrikken. Bedreigingen voor de mensapen in het wild zorgen voor weesaapjes waarvoor opvangcentra noodzakelijk zijn.

Maak een verschil, begin meteen en steun het Jane Goodall Instituut!

Het Jane Goodall Instituut ondersteunt diverse projecten in Afrika. Dit is een overzicht van de projecten die wij vanuit het Jane Goodall Instituut ondersteunen.

Jane Goodall Afrika projecten overzicht

Tchimpounga chimpansee rehabilitatiecentrum in Congo

Elk jaar doden stropers in het bekkengebied van de Congorivier duizenden chimpansee voor de illegale handel in bushmeat ofwel vlees van wilde dieren. De stropers doden de kleinste dieren meestal niet; zij verkopen hen clandestien als huisdieren. De chimpanseesdie het slachtoffer zijn van stroperij worden opgevangen in Tchimpounga. Er wonen in totaal wel 149 chimpansees waarvan Wounda misschien wel de bekendste. Zij werd wereldberoemd toen ze Jane omhelsde tijdens haar vrijlating op een van Tchimpounga’s eilanden. Lees hoe deze baby weesjes opgevangen worden in Tchimpounga opvangcentrum 

Ngamba Island chimpansee centrum in Oeganda

Elk jaar doden stropers duizenden chimpansee voor de illegale handel in bushmeat ofwel vlees van wilde dieren. De stropers doden de kleinste dieren meestal niet; zij verkopen hen clandestien als huisdieren. Ngamba Island Chimpanzee Sanctuary is een opvangcentrum voor chimpansees dat gelegen is op een eiland in het Victoriameer in Oeganda. Het grootste deel van het eiland bestaat uit bos. De chimpansees kunnen zich hier vrij in rond bewegen en op die manier zo veel mogelijk hun natuurlijke gedrag vertonen.  Lees hoe deze baby weesjes opgevangen worden op Ngamba Island 

Chimp Eden chimpansee opvangcentrum in Zuid-Afrika

Ieder jaar doden stropers duizenden chimpansee voor de illegale handel in bushmeat ofwel vlees van wilde dieren. De stropers doden de kleinste dieren meestal niet; zij verkopen hen als huisdieren. Chimp Eden is een Jane Goodall Instituut chimpansee-opvangcentrum in Zuid-Afrika. Het ligt in het Umhloti Natuurreservaat, dicht bij de stad Nelspruit. Net als Tchimphounga en Ngamba, vangt Chimp Eden chimpansees op die uit het wild zijn gehaald en zijn verkocht als bush-meat, als huisdier, om op te treden in circussen, strandresorts en nachtclubs, of omdat ze wees zijn geworden. Lees meer over Chimp Eden.

Kibale Snare Removal Team in Oeganda

In Oeganda bevinden zich de laatste grote bosgebieden van dit Oost-Afrikaanse land. Het Jane Goodall Instituut in Oeganda heeft naast het beheer van het opvangcentrum Ngamba Island ook het management over twee van de belangrijkste leefgebieden van chimpansees: Kibale National Park en Budongo Central Forest Reserve. In deze gebieden organiseert het Jane Goodall Instituut ecotourisme projecten, environmental education, chimpansee onderzoek en een snare intervention programme. Lees hoe meer over het Kibale Snare Removal Team

Bomen planten met Greenchoice in Tanzania

In West-Tanzania zijn samen met GreenChoice bomen geplante die een verbindingszone tussen twee bestaande bossen vormen, zodat chimpansees en andere dieren zich vrij van het ene bos naar het andere kunnen bewegen. Door een ecologische verbindingszone te creëren, helpt dit project met de bescherming van de leefgebieden en populaties van chimpansees en andere diersoorten, met de ondersteuning van de meer dan 2000 boeren in het gebied en met het onderwijzen van kinderen via Roots & Shoots-programma’s. In twee jaar zijn 667.968 bomen geplant en nog veel meer resultaten zijn behaald. Lees hier meer over de impact van deze twee jaar. 

 

Lokale bevolking en educatie voor chimpansee bescherming in Senegal

Senegal is bijzonder in dit opzicht omdat hier een chimpansees ondersoort leeft. Samen met de lokale bevolking en educatie beschermen wij twee gebieden waarin deze chimpansees leven. Het  Jane Goodall team in Senegal is onderverdeeld in vijf afdelingen: Conservatie, Onderwijs, Toerisme, Communicatie en Socio-economie. Allen werken zijn op hun manier aan de duurzame bescherming van de west Afrikaanse chimpansees en de twee leefgebieden. Lees meer over de projecten en holistische aanpak met de lokale bevolking, onderwijs en Roots & Shoots projecten in Senegal

Gombe stream onderzoek centrum in Tanzania

In de zomer van 1960 arriveerde Jane Goodall als 26-jarige aan de oevers van het Tanganyikameer om het gedag van chimpansees in het wild te bestuderen. Zij was de eerste ter wereld die een wilde groep chimpansees op de voet volgde. Zonder enige biologische opleiding en met niet meer dan een verrekijker en een notitieboek begon zij aan haar missie. Het Gombe Stream Onderzoekscentrum zet het onderzoek voort zoals Jane dat ooit begon, met nieuwe lange-termijn onderzoeksprojecten naar de chimpansees en met de beste onderzoeksmethoden die er zijn. Het centrum ondersteunt ook natuurbescherming en traint Tanzaniaanse wetenschappers.  Lees hier meer over het onderzoek en de impact op de lokale bevolking van dit project. 

Mandrillen vrijlatingsprogramma vanuit Tchimpouga chimpansee rehabilitatie centrum in Congo

Het Jane Goodall Instituut richtte in 1992 het Tchimpounga Chimpanzee Rehabilitation Center op om chimpansees, verweesd door stroperij en gered uit gevangenschap te voorzien van opvang en verzorging en ze te rehabiliteren. Maar niet alleen chimpansees worden er opgevangen en geholpen, ook mandrillen vinden hun weg naar de opvang. Alle primaten spelen een belangrijke rol in hun ecosystemen. Het Tchimpounga chimpansee opvangcentrum heeft de verzorging en rehabilitatie van een aantal geredde mandrillen op zich genomen. Mandrillen zijn een zeer speciale primatensoort, het is een aap uit de oudheid. Net als chimpansees worden ze bedreigd door de bushmeat handel en exotische huisdierenhandel, waar ze vanwege hun felle kleuren zeer gewild zijn. Een aantal mandrillen groepen zijn al vrijgelaten en ze floreren want er zijn zelfs babies geboren in deze groepen.  Lees hier over het mandrillen project.

Vet Intervention Team in Oeganda

Ondanks het succesvolle Kibale Snare Removal Team komen chimpansees soms toch in een val terecht. Zo ook Quiver, om zijn linkerarm vlakbij zijn elleboog kwam een ijzeren draad, de snare, zoals zo’n valstrik wordt genoemd vast te zitten. Deze sneed in zijn vlees en heeft zijn arm doen afsterven. Voor dit soort situaties zijn dierenartsen nodig die deze in het wild levende chimpansees van medische zorg kunnen voorzien. Lees hier het verhaal van Quiver. 

West Afrikaanse chimpansee bescherming in Senegal

Senegal is bijzonder omdat hier een chimpansees ondersoort leeft, de west Afrikaanse chimpansee. Ook deze wordt met uitsterven bedreigd. Het leefgebied van deze chimpansee wordt bedreigd. Samen met Stichting Wildlife steunen wij een van de projecten, het onderzoekscentrum ‘Fouta Jallon’. Dit onderzoekscentrum ligt in het gebied waar de west Afrikaanse chimpansees leven in het dorpje Dindefelo, vlakbij de grens met Guinee. Lees meer over de west Afrikaanse chimpansee ondersoort

Bomenplanten met Roots & Shoots jeugd in Burundi

Jane Goodall’s Roots & Shoots Burundi startten in 2006, sinds die tijd maken zij zich hard voor het plantten van bomen in chimpansee gebieden. Er wordt geschat dat er nog tussen de 250 en 530 chimpansees in Burundi leven  in chimpansee gebieden. Hun overleving wordt bedreigd door het ontbreken van leefgebied, veroorzaakt door de activiteiten van de mens. De fragmentatie van hun leefgebied en de jacht zorgen dat de chimpansee populatie in de laatste jaren is afgenomen tot 50%. De degradatie van de bossen, veroorzaakt erosie en vormt het gevaar voor de hellingen en heeft negatieve gevolgen voor het water, het ecosysteem, de biodiversiteit en de bevolking. In Burundi zijn de bomen aan het uitsterven, Oook de dieren zijn als gevolg van het ontbreken van bomen  en dus bos aan het uitsterven. Daarom wordt ieder jaar Nationale boom dag gevierd op 20 december. De leden van Roots & Shoots zullen deze bomen planten samen met de lokale gemeenschap rondom deze gebieden die deelnemen aan deze activiteiten.  Lees hier over het project en bekijk een filmpje van Jane in Burundi.

Gombe Masito Ugalla Ecosysteem in Tanzania

Ongebreidelde ontwikkeling van leefgebieden, niet-duurzame landbouw en zwakke overheidshandhaving van beschermde natuurgebieden dragen er allemaal aan bij dat het leefgebied van de chimpansees verloren gaat. Het Gombe Masito Ugalla Ecosysteem programma heeft tot doel om de diverse natuur in het westen van Tanzania te beschermen. Hier leven twintig tot veertig procent van de chimpansees in Tanzania. Het Jane Goodall Instituut werkt samen met 52 dorpen in dit gebied zodat de 311.000 dorpelingen goed kunnen leven met oog voor de hun omringende natuur en haar zelf beschermen. Lees meer over hier meer over dit project. 

Kalenga boomplant project in Tanzania

Met het MsituCertificaat ondersteunt het Jane Goodall Instituut Nederland de werkzaamheden van het TACARE-project. ‘Msitu’ betekent ‘bos’ in het Swahili. Met de opbrengsten van het MsituCertificaat kan de lokale bevolking in het dorp Kalenge in Tanzania jonge bomen planten. Het dorp Kalenge ligt in de regio Kigoma, de armste van de 26 bestuurlijke regio’s van Tanzania. Over de jaren worden verschillende  boomkwekerijen in het dorp Kalenge opgezet en beheerd, waarbij het Village Forest Reserve onderdeel van een verbindingszone tussen Gombe en Masito-Ugalla zal worden. Lees hier over Kalenge en hoe het boomplantproject ook de lokale bevolking ondersteunt.

Coumkwati en Tchimphounga National Park bescherming in Congo

Elk jaar doden stropers in het bekkengebied van de Congorivier duizenden chimpansees voor de illegale handel in bushmeat, ofwel vlees van wilde dieren. Om deze reden zijn patrouilles rondom natuurgebieden erg belangrijk. Met dit project ondersteunen wij Ecoguards die zich inzetten om het Tchimpounga Natural Reserve en het Conkouati Douli National Park te beschermen. Lees hier meer over dit project.

Chimpansees in het wild bescherming met Roots & Shoots educatie in Tanzania

Het Jane Goodall Instituut in Tanzania zet zich al jaren in voor de chimpansees en hun leefomgeving. In dit project staat het promoten van publieke informatie, begrip en bewustzijn over de bedreigde status van de chimpansees aan de gemeenschappen rondom het Gombe Stream National Park en west Tanzania centraal. In dit gebied zijn de chimpansee leefgebieden erg kwetsbaar. Door de bevolking en vooral de jongeren voor te lichten zorgen zij ervoor dat het leefgebied van de chimpansees zo min mogelijk wordt aangetast. In het Gombe National Park leven twintig tot veertig procent van de chimpansees van Tanzania. Het Jane Goodall Instituut werkt samen met 52 dorpen in dit gebied zodat de 311.000 dorpelingen goed kunnen leven met oog voor de hen omringende natuur. Lees hier over de verschillende manieren van educatie en voorlichting. 

Chimpansees leefgebied bescherming met bewustwording door Roots & Shoots in Tanzania

In dit project staat de bescherming van het Gombe National Park centraal. Onbeheerste ontwikkeling van leefgebieden, niet-duurzame landbouw en zwakke overheidshandhaving van beschermde natuurgebieden dragen er allemaal aan bij dat het leefgebied van de chimpansees verloren gaat. Het is van groot belang dat de lokale bevolking zich verantwoordelijk voelt om hun eigen leefomgeving te behouden en daar zelf aan bijdraagt. Daarom werken we samen met de lokale bevolking rondom het Gombe National Park en zorgen op die manier voor educatie en werkgelegenheid. Hierdoor is de bevolking van een inkomen verzekerd en kunnen kinderen naar school. Dit is de enige manier om chimpansees en hun leefgebieden op lange termijn te beschermen. Lees hier op welke manieren wij samen met de lokale bevolking werken aan de bescherming van chimpansee leefgebieden. 

Waterput en boomkwekerij programma’s voor de lokale bevolking in Senegal

Veel dorpen in Senegal hebben last van toenemende droogte. Zo ook in Nandoumari, een klein afgelegen dorpje in het Dindefelo Community Nature Reserve. Door de lokale bevolking van een waterput en een boomkwekerij te voorzien, helpen we niet alleen 200 dorpelingen aan water, maar beschermen we tegelijkertijd de chimpansee leefgebieden en het ecosysteem. Lees hier meer over hoe deze projecten zowel de lokale bevolking als chimpansees helpen.

Maak een verschil, begin meteen en steun het Jane Goodall Instituut!