fbpx

Ondersteunen lokale gemeenschappen

Ondersteunen lokale gemeenschappen

In al onze natuurbeschermingsprogramma’s staat de verbondenheid van mens, dier en natuur centraal. Met onze programma’s bieden wij daarom ondersteuning aan lokale gemeenschappen.

Wij kunnen niet de chimpansees en hun leefgebied beschermen als we geen rekening houden met de mensen die daar ook wonen. Door bij de bescherming van mensapen en hun leefgebieden nauwe samen te werken met de lokale bevolking, verbeteren wij ook hun leefomgeving en maken wij jong en oud bewust van het belang van natuurbehoud.

Samenwerken met lokale bevolking 

Onze Afrika projecten voeren wij uit daarom altijd uit in nauwe samenwerking met de lokale bevolking. Door de lokale bevolking te betrekken bij onze projecten verbeteren ook hun leefomstandigheden. Dit is van cruciaal belang om de projecten tot een succes te maken (Community-centered conservation).

Samenwerkingen met lokale gemeenschappen is een onmisbaar onderdeel in al onze Afrika projecten. Zorgdragen voor genoeg bronnen van inkomsten en voedsel voor de lokale bevolking is daarbij van belang. Lokale gemeenschappen kunnen alleen in harmonie leven met de natuur en de beschikbare hulpbronnen als zij manieren vinden om op een meer duurzame en verantwoorde manier in hun inkomen te voorzien. Als mensen beter begrijpen hoe hun welzijn samenhangt met dat van de natuur, zullen minder mensen geneigd zijn om de natuur- het land en de wilde dieren- uit te buiten. Dit helpt direct en indirect om de bedreiging van apen en hun leefgebied te verminderen.

Een duurzaam bestaan voor langdurig natuurbehoud

Voor langdurig natuurbehoud is het essentieel dat de lokale bevolking een duurzaam bestaan kan leiden met een beter inkomen.  Met betere landbouwtechnieken, microkredieten en duurzame teelt wordt de lokale bevolking een duurzamer bestaan geboden. Het zorgt voor een beter inkomen en tegelijkertijd helpt dit natuurbehoud.

Microkrediet

Het Jane Goodall Instituut introduceert onder andere microkredietprogramma’s die de gemeenschap zelf beheert, technieken voor duurzame koffieteelt en verbeterde landbouwmethodes zoals het verbouwen van gewassen onder de beschutting van bomen.

Schoolgeld

Wij helpen gezinnen zodat zij in hun eigen voedsel kunnen voorzien, schoolgeld kunnen betalen en in het algemeen een betere toekomst hebben, terwijl ze juist minder gebruik maken van natuurlijke bronnen zoals hout uit het bos om mee te koken.

Zorg voor mensen

Een beter gezinsinkomen zorgt ervoor dat kinderen naar school kunnen. De kinderen hebben uitzicht op een beter bestaan en minder tienermeisjes zullen zwanger raken. Een beter inkomen betekent ook dat gezinnen een dokter kunnen bezoeken als zij die nodig hebben en betere voeding kunnen betalen. Zij zullen minder inbreuk maken op de natuur. Armoede drijft mensen tot het plunderen van het bos voor voedsel, het eten van bushmeat, het kappen van bomen om te koken of voor het bouwen van een huisje. Daarom vormen allerlei initiatieven om mensen te ondersteunen in het opbouwen van een duurzaam bestaan een belangrijk onderdeel van al onze programma’s voor natuurbehoud.

In harmonie met de natuur

Wij kunnen niet de chimpansees en hun leefgebied beschermen als we geen rekening houden met de mensen die daar ook wonen. Lokale gemeenschappen kunnen alleen in harmonie leven met de natuur en de beschikbare hulpbronnen als zij manieren vinden om op een meer duurzame en verantwoorde manier in hun inkomen te voorzien. Als mensen beter begrijpen hoe hun welzijn samenhangt met dat van de natuur, zullen minder mensen geneigd zijn om de natuur- het land en de wilde dieren- uit te buiten. Dit helpt direct en indirect om de bedreiging van apen en hun leefgebied te verminderen.

Ondersteuning lokale bevolking programma’s

Technologie voor een balans tussen mens, dier en natuur

Wij zetten de nieuwste technologieën in om de overgebleven natuur voor chimpansees te beschermen en beter te begrijpen hoe mensen, wilde dieren en de natuur in harmonie kunnen samenleven.

Wetenschappelijke studies zijn altijd een belangrijk onderdeel van het werk van het Jane Goodall Instituut geweest. Het Jane Goodall Instituut zet hiervoor de nieuwste technologieën in.

Onderzoek leidt niet alleen naar informatie over chimpansees, het helpt ons om beter te begrijpen hoe mensen, wilde dieren en de natuur in harmonie kunnen samenleven en hoe deze kennis kan worden ingezet in actieplannen voor natuurbehoud in Afrika.

Lees meer over Technologie voor natuurbehoud

Gezondheidszorg en vrouweneducatie

Gezonde gemeenschappen en gezonde landschappen gaan hand in hand. Onze drinkwater en hygiëneprogramma’s zijn erop gericht om toegang tot schoon drinkwater te bevorderen en betere hygiënische omstandigheden te creëren. Hierdoor blijven jonge meisjes op school en kunnen zij onderwijs blijven genieten.

We helpen vrouwen om duurzame bronnen van inkomsten te ontwikkelen en zodoende hun gezinsinkomen te verhogen.

Ook zijn er lokale gezondheidsprojecten, die de overdracht van ziekten tussen mens en dier voorkomen en de algehele gezondheid van de lokale bevolking verbeteren. De gezondheidscentra van het Jane Goodall Instituut werken nauw samen met de lokale bevolking bij het beheer van natuurlijke bronnen en het behoud van de fauna

Lees meer over ons drinkwater en hygiëne programma

Wat wij doen

Bescherming van de natuur en leefgebieden van de chimpansees is van het grootste belang om voor het voortbestaan van de chimpansees in het wild.

Uiteraard zijn niet alleen chimpansees gebaat bij onze projecten, maar ook de rest van het wild dat in dezelfde natuurgebieden leeft en niet te vergeten de lokale bevolking die wij actief betrekken bij onze projecten en die zodoende hun mooie natuurlijke omgeving behouden.

Lees hier over specifieke Afrika projecten.