fbpx

Samenwerken aan natuurbehoud

Betere landbouwtechnieken, microkrediet en duurzame teelt zorgen voor een beter inkomen. Tegelijkertijd helpt dit natuurbehoud.

Voor langdurig natuurbehoud is het essentieel dat de lokale bevolking een duurzaam bestaan kan leiden met een beter inkomen. Het Jane Goodall Instituut introduceert onder andere microkredietprogramma’s die de gemeenschap zelf beheert, technieken voor duurzame koffieteelt en verbeterde landbouwmethodes zoals het verbouwen van gewassen onder de beschutting van bomen.

Schoolgeld

Wij helpen gezinnen zodat zij in hun eigen voedsel kunnen voorzien, schoolgeld kunnen betalen en in het algemeen een betere toekomst hebben, terwijl ze juist minder gebruik maken van natuurlijke bronnen zoals hout uit het bos om mee te koken.

Zorg voor mensen

Een beter gezinsinkomen zorgt ervoor dat kinderen naar school kunnen. De kinderen hebben uitzicht op een beter bestaan en minder tienermeisjes zullen zwanger raken. Een beter inkomen betekent ook dat gezinnen een dokter kunnen bezoeken als zij die nodig hebben en betere voeding kunnen betalen. Zij zullen minder inbreuk maken op de natuur. Armoede drijft mensen tot het plunderen van het bos voor voedsel, het eten van bushmeat, het kappen van bomen om te koken of voor het bouwen van een huisje. Daarom vormen allerlei initiatieven om mensen te ondersteunen in het opbouwen van een duurzaam bestaan een belangrijk onderdeel van al onze programma’s voor natuurbehoud.

In harmonie met de natuur

Wij kunnen niet de chimpansees en hun leefgebied beschermen als we geen rekening houden met de mensen die daar ook wonen. Lokale gemeenschappen kunnen alleen in harmonie leven met de natuur en de beschikbare hulpbronnen als zij manieren vinden om op een meer duurzame en verantwoorde manier in hun inkomen te voorzien. Als mensen beter begrijpen hoe hun welzijn samenhangt met dat van de natuur, zullen minder mensen geneigd zijn om de natuur- het land en de wilde dieren- uit te buiten. Dit helpt direct en indirect om de bedreiging van apen en hun leefgebied te verminderen.

more-about-jane

You can make a difference. Each of us has the power to make positive change happen for people, animals and the world we all share.