Technologie voor natuurbehoud

Wij zetten de nieuwste technologieën in om de overgebleven natuur voor chimpansees te beschermen.

Wetenschappelijke studies zijn altijd een belangrijk onderdeel van het werk van het Jane Goodall Instituut geweest. Daar ligt de oorsprong van onze organisatie. Het Gombe Stream Onderzoekscentrum bouwt voort op het baanbrekende onderzoek van dr. Jane Goodall.

Onderzoeken hoe mensen, wilde dieren en de natuur in harmonie kunnen samenleven

Het Gombe Stream Onderzoekscentrum leidt niet alleen de langstdurende veldstudie naar chimpansees, het geldt ook als een levend laboratorium. Het werk van het centrum helpt ons om beter te begrijpen hoe mensen, wilde dieren en de natuur in harmonie kunnen samenleven en hoe deze kennis kan worden ingezet in actieplannen voor natuurbehoud in Afrika. Het voortzetten van het onderzoek is Gombe is daarom van levensbelang.

Accurate data voor natuurbehoud

Natuurbehoud kan niet zonder accurate data over de chimpanseepopulaties. Ook is het van groot belang dat we op de hoogte zijn van bedreigingen voor hun leefgebied en de corridors die hun bossen met elkaar verbinden, en ofwel daadwerkelijk illegale activiteiten in het bos zoals houtkap en mijnbouw.

De nieuwste technologieën

Het Jane Goodall Instituut zet hiervoor de nieuwste technologieën in, zoals smartphones en tablets voor dataverzameling, mobiele technologieën voor het monitoren van de chimpanseepopulaties en welke bedreigingen er zijn, en satellieten en drones om hele leefgebieden en de omringende omgeving in beeld te brengen.