fbpx

Organisatie en Strategie

Het Jane Goodall Instituut zet zich in voor een betere wereld voor mens, dier en natuur.

Het Jane Goodall Instituut Nederland richt zich op de duurzame bescherming van chimpansees en hun leefgebieden. Educatie en bevordering van duurzaam levensonderhoud van lokale gemeenschappen zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.  Het uitbouwen van fondsenwerving voor onze projecten in Afrika en het inspireren van mensen om het verschil te maken voor het behoud van onze planeet zijn onze speerpunten.

Via het Roots en Shoots programma creëren wij een netwerk van jonge mensen die zich inzetten voor mens, dieren en milieu. Veel van ons werk draait om communicatie.

Maak een verschil, begin meteen en steun het Jane Goodall Instituut!

Het Jane Goodall Instituut Nederland is een financieel onafhankelijke stichting. We kunnen ons alleen inzetten voor de bescherming van mensapen en hun leefgebieden dankzij de steun van particulieren, organisaties en bedrijven.

Oprichting & Achtergrond

Jane Goodall Internationaal

Jane Goodall richtte het Jane Goodall Instituut op in 1977 vanuit de gedachte dat mens, dier en milieu een eenheid vormen, en dat ieder individu een verschil kan maken.

Het Jane Goodall Instituut staat voor de duurzame bescherming van chimpansees en hun leefgebieden.

Het instituut verspreidde haar activiteiten van Tanzania naar de Republiek Congo, de Democratische Republiek Congo, Guinee, Senegal, Oeganda en meer landen in Afrika.

Organisatie in Nederland 

De stichting is opgericht in 1998. Sinds 2008 wordt er gewerkt met één persoon in vaste dienst. De huidige personeelsbezetting beloopt 0,9 fte, daarnaast is een team van vrijwilligers actief en zijn er vijf bestuursleden, welke geen financiële vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.

Het Jane Goodall Instituut Nederland ontvangt op het ogenblik geen subsidies en is afhankelijk van giften donaties van donateurs.

Als onderdeel van de overkoepelende internationale Jane Goodall Organisatie – JGI Global – werkt het Jane Goodall Instituut Nederland samen met meer dan 30 zusterorganisaties wereldwijd.

Beleid & Financiën

Jaarverslagen

Het Jane Goodall Instituut Nederland is onderdeel van de overkoepelende internationale Jane Goodall Organisatie.

Download hier het laatste  jaarverslag van het Jane Goodall Instituut Nederland

2020 Jaarverslag Het Jane Goodall Instituut

 

2019 Jaarverslag Het Jane Goodall Instituut Nederland
2018 Jaarverslag Het Jane Goodall Instituut Nederland.

Download hier de jaarverslagen van het Jane Goodall Instituut.

2018 Annual Report The Jane Goodall Institute
2017 Annual Report The Jane Goodall Institute
2016 Annual Report The Jane Goodall Institute
2015 Annual Report The Jane Goodall Institute
2014 Annual Report The Jane Goodall Institute
2013 Annual Report The Jane Goodall Institute

Jaarrekeningen

Het Jane Goodall Instituut stelt de hoogste eisen aan een professioneel financieel beheer van de organisatie en aan het toezicht daarop in alle landen waar wij actief zijn. Hiertoe zijn voor alle vestigingen richtlijnen opgesteld om te waarborgen dat de van donateurs ontvangen gelden verstandig worden beheerd en aangewend op een wijze die optimaal rendement oplevert.

Het boekjaar van het Jane Goodall Instituut loopt van 1 januari tot en met 31 december. De jaarverslagen hebben betrekking op gehele boekjaren waarover deponering heeft plaatsgevonden.

Download hier de jaarrekeningen van het Jane Goodall Instituut Nederland inclusief de samenstellingsverklaring van de accountant.

2020 Jaarrekening Het Jane Goodall Instituut Nederland

Sinds 2020 worden de jaarrekeningen gekeurd door Share Impact Accountants. Bekijk hier de Samenstellingsverklaring over 2020.

2019 Jaarrekening Het Jane Goodall Instituut Nederland
2018 Jaarrekening Het Jane Goodall Instituut Nederland.
2017 Jaarrekening Het Jane Goodall Instituut Nederland
2016 Jaarrekening Het Jane Goodall Instituut Nederland
2015 Jaarrekening Het Jane Goodall Instituut Nederland
2014 Jaarrekening Het Jane Goodall Instituut Nederland
2013 Jaarrekening Het Jane Goodall Instituut Nederland

Beleidsplan 

In het beleidsplan van het Jane Goodall Instituut Nederland lees je meer over onze missie en doelen, onze uitgangspunten en kernbeginselen, de strategie en realisatie van onze doelen, de organisatiestructuur en het financieel beleid.

2020-2023-Beleidsplan-Het-Jane-Goodall-Instituut-Nederland

ANBI aangesloten 

anbiHet Jane Goodall Instituut is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met Fiscaal nummer of RSIN: 811008745.

Voor meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instelling kijk op ANBI

CBF erkend 

Het Jane Goodall Instituut is erkend door toezichthouder CBF. Bekijk hier ons CBF- Erkenningspaspoort.

Voor meer informatie over geven aan een CBF erkend goed doel Kijk op ‘Geef gerust aan een Erkend Goed Doel.

Statuten 

De statuten van het Jane Goodall Instituut Nederland geven oprichtingsinformatie, grondregels en bepalingen.

Het Jane Goodall Instiuut Nederland – Statuten

Beleidsvorming

Het Jane Goodall Instituut hecht waarde aan de input van belanghebbenden, derden en betrokkenen. Hun ideeën, opmerkingen en wensen zijn dan ook meer dan welkom. Wij nodigen u dan ook uit deze te delen met ons.

Geef hier uw input aan het Jane Goodall Instituut Nederland. 

Help ons van fouten te leren

Het Jane Goodall Instituut ziet een klacht als een kans om te verbeteren.  Heb je een opmerking of klacht? Deel jouw informatie met ons en wij zullen daarmee aan de slag gaan. Laat het ons weten via het contactformulier en wij streven naar een snelle reactie. Dank je wel alvast!

Klachtenprocedure – Het Jane Goodall Instituut

Privacy & Informatie

Het Jane Goodall Instituut Nederland, inclusief het Roots and Shoots programma onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, vrijwilligers en bezoekers van haar website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bekijk hier het verkorte Privacy- en informatiebeleid. De uitgebreide versies voor website gebruik vindt u onderin op onze website.

Privacy- en informatiebeleid Het Jane Goodall Instituut

 

 

chimp in Gombe

Jane Goodall at the Hogan and Heartson event

DSC_0234

ranger met tablet (1)

Maak een verschil, begin meteen en steun het Jane Goodall Instituut!