fbpx

v.l.n.r.  Susanne Keulaerds, Ellen Hendrix, Steven van Vliet, Maarten van der Schaaf, Linda van Hage, Jane Goodall, Ad Jan Brouwer, Patrick van Veen, Liesbeth Rutgers
Photo credits: Paul Bellaart

Het Jane Goodall Instituut Nederland maakt deel uit van een wereldwijde organisatie met 32 Jane Goodall kantoren, tientallen projecten in Afrika en meer dan 5000 Roots & Shoots projecten.

De  Nederlands organisatie bestaat uit zes vrijwillige bestuursleden, een country manager en een grote groep enthousiaste vrijwilligers.

Maak een verschil, begin meteen en steun het Jane Goodall Instituut!

Ad JanNaam: Ad Jan Brouwer
Functie: Voorzitter

Achtergrond en motivatie: Het is mijn persoonlijke missie de wereld mooier te maken. In mijn werk richt ik me op het vergroten van de bevlogenheid van mensen in organisaties en op wat organisaties doen voor de wereld.

Wij kunnen alleen bestaan dankzij de wereld en de dieren, planten en natuurlijke bronnen erin. Door de groei van de mensheid komt dit in het gedrang. Jane Goodall geeft met haar stichting de apen en hun leefomgeving een stem.

In Afrika heb ik gezien hoe in de modder wentelende wrattenzwijnen een kleine pool laten ontstaan waar groter wild naar toe komt er zich in wentelt waardoor de pool groter wordt en een kleine vijver ontstaat. Samen met alle donateurs, adoptanten en vele vrijwilligers bouwen is het mijn doel hun leefgebied te beschermen en uit te bouwen tot een welvarend gebied voor de apen en andere dieren. Het voelt als een voorrecht om daar aan bij te mogen dragen.

Hoofd,- en nevenactiviteiten

Hoofd Betaald Partner bij Orenda Company VOF, Den Haag, actief op gebied purpose & flourishing at work (2017 – heden)
Neven Onbetaald Voorzitter VvE Koninginnegracht 94-94F, Den Haag (2018 – heden)
Neven Onbetaald Lid kascommissie Haagsche Golf & Country Club, Wassenaar (2016 – heden)

SusanneNaam: Susanne Keulaerds
Functie: Bestuurslid

Achtergrond en motivatie: Heel belangrijk vind ik het om me in te zetten voor mensheid, dier en onze planeet. Het besef dat we zuinig hiermee moeten omgaan, zodat ook de generaties na ons hier gebruik van kunnen en mogen maken, is groot.

Het feit dat ik me mag inzetten hiervoor via Jane Goodall Instituut Nederland is een voorrecht.

Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is als een goede doelen organisatie mooie programma’s opzet om haar doelgroep te kunnen bedienen. Het Jane Goodall instituut kent vele mooie programma’s om de chimpansee en de kwetsbare natuur te beschermen. Door de inzet van vele vrijwilligers is het mogelijk om de boodschap met hen verder uit te dragen. Samen kunnen en willen we, met vrijwilligers en dankzij donateurs ,onze missie uitvoeren. Het beschermen van de leefgebieden van de chimpansees en te streven naar een meer duurzame wereld staat hierbij voorop.

Trots ben ik dat ik hier onderdeel van uit mag maken en mijn bijdrage hieraan als bestuurslid mag leveren.

Hoofd,- en nevenactiviteiten 

Hoofd Betaald Directeur MedischVitaal bij ascender

Naam: Ellen Hendrix
Functie: Secretaris

Achtergrond en motivatie: Van jongs en aan ben ik geïnteresseerd in natuur en natuurbescherming.

Na mijn studie bedrijfskunde heb ik een brede ervaring opgedaan op het gebied van marketing en communicatie, om die uiteindelijk in te zetten bij het WWF. Daar heb ik tien jaar gewerkt om het Nederlands publiek meer bewust te maken van het belang van natuur en om fondsen te werven. En nu doe ik dat voor onze prachtige Nederlandse natuur en erfgoed, bij het Geldersch Landschap en Kasteelen.

Tijdens een reis in Oeganda stond ik oog in oog met chimpansees en deze indrukwekkende ervaring bracht me op het pad van het Jane Goodall Institute. Ik heb veel bewondering voor mensen als Jane, die zovelen weet te inspireren. Met trots zet ik me dan ook in om haar gedachtegoed in Nederland verder uit te dragen.

Hoofd,- en nevenactiviteiten 

Hoofd Betaald Hoofd Marketing, Communicatie & Fondsenwerving bij Geldersch Landschap & Kasteelen.

Naam: Maarten van der Schaaf
Functie: Bestuurslid

Achtergrond en motivatie: Sinds 2007 schrijf ik over natuur en milieuthema’s voor landelijke dagbladen en tijdschriften. Daarin richt ik me vooral op mensen, organisaties en initiatieven met oplossingen, want dat het niet goed met de planeet, dat weten we nu immers wel.

Jane Goodall is bij uitstek iemand die mensen inspireert en aanspoort om mee te helpen aan oplossingen voor de bescherming van de planeet. Ik heb ook een bijzondere band met Afrika. In 2004 en 2005 werkte ik in Zuid Afrika voor een persbureau en in 2009 werkte ik in de Hoorn van Afrika, onder meer in Ethiopië. In die periode bezocht ik allerlei natuurparken, spotte de Big Five, maar chimpansees zag ik nooit. Last but not least: ik ben geboren in 1980, het Chinese Jaar van de Aap.

Hoofd,- en nevenactiviteiten

Hoofd Betaald Directeur en mede-eigenaar van IndiaConnected BV, een zakelijk adviesbureau.
Neven Betaald Freelance journalist, dagvoorzitter & facilitator + Bestuurslid Stichting Drinkable Rivers

Naam: Liesbeth Rutgers
Functie: Penningmeester

Achtergrond en motivatie: 

 

 

Hoofd,- en nevenactiviteiten

Hoofd Betaald Directeur eigenaar Triple-R Investment
Neven Betaald Lid Raad van Toezicht St Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland
Neven Betaald Lid Visitatiecommissie St Pensioenfonds Yara Nederland
Neven Betaald Docent Financieel Management VU, opleiding PAO Filantropie
Neven Onbetaald Lid Raad van Toezich St Burgerweeshuis, Roomsch Catholiek Jongensweeshuis
Neven Onbetaald Bestuurslid Philips Foundation

LindaNaam: Linda van Hage
Functie: Country manager

Achtergrond en motivatie: Zolang ik mij kan herinneren heb ik een grote liefde voor dieren gehad. Van kleins af aan ben ik vegetariër, leef ik milieubewust en heb ik de wens gehad om dieren en de natuur te beschermen.

Tijdens mijn studie in Amsterdam heb ik met mijn horeca- en event achtergrond mijn weg in deze mooie stad gevonden en ben er mijn eigen bedrijf gestart. Na heel veel mooie projecten zijn mijn partner en ik 2,5 jaar op reis gegaan. Het eerste jaar in Afrika reisden wij over land met openbaar vervoer door 16 landen van Caïro naar Cape Town. Deze reis heeft mijn liefde voor Afrika alleen maar groter gemaakt. Het reizen heeft mij veel geleerd en nog duidelijker werd voor mij de verbondenheid tussen mens, dier en natuur.

Het heeft mij laten zien dat de wereld behoefte heeft aan verandering. Dierenleed, natuurproblemen en menselijk lijden is meestal complex en wordt niet altijd veroorzaakt door slechte intenties maar ontstaan vaak uit een tekort aan opleiding, middelen en/of oplossingen. Maar ook heb ik veel groei en mogelijkheden gezien. De wereld is rijk aan ondernemende mensen met duurzame, culturele en sociale initiatieven. Er is, zoals Jane ook zegt, hoop.

Ik geloof dat de missie van het Jane Goodall Instituut en diens Afrika projecten veranderingen teweeg brengen en bij dragen aan een betere wereld. Trots ben ik dat ik met mijn werkzaamheden voor het Jane Goodall Instituut onderdeel mag uitmaken van die verandering.