Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Organisatie

Houd hoop. Kom in actie.

In Nederland

Sinds 1998

In 1998 is het Jane Goodall Instituut Nederland gestart en wij maken deel uit van de wereldwijde Jane Goodall organisatie. Deze wereldwijde organisatie, het Jane Goodall Institute, is in 1977 opgericht in Amerika om de eerste projecten in Afrika te beschermen. Inmiddels zijn wij actief in 34 landen, runnen tientallen projecten in Afrika en duizenden Roots and Shoots projecten in meer dan 100 landen. 

Het team

Wij hebben twee vaste medewerkers in dienst. De dagelijkse leiding is in handen van de countrymanager met ondersteuning van de marketing & communicatie manager.

 

Daarnaast coördineert de Roots & Shoots Coördinator de werkzaamheden rondom het jongerenprogramma. Tevens is er een team van vrijwilligers actief op het gebied van marketing & communicatie (social media), Roots & Shoots workshops en algemene activiteiten.

 

Momenteel ontvangen wij geen subsidies en zijn wij afhankelijk van giften en donaties.

Onze Visie & Missie

Visie
Een gezonde planeet waarin mens en dier in harmonie leven met hun omgeving en ieder individu het verschil maakt.  

 

Missie
Het Jane Goodall Instituut Nederland zet zich in voor de duurzame bescherming van chimpansees en hun leefgebieden in nauwe samenwerking met de lokale bevolking.  

 

Daarnaast streeft onze stichting ernaar om jongeren te inspireren en in staat te stellen om bij te dragen aan een betere wereld door middel van het jongerenprogramma Roots & Shoots Nederland.

Statuten, beleidsplan & jaarverslagen

De statuten van het Jane Goodall Instituut Nederland bevatten informatie over de oprichting, de grondregels en de bepalingen van de organisatie. In het beleidsplan geven wij richting en koers voor ons werk. Het meest recente jaarverslag biedt een gedetailleerd inzicht in onze activiteiten en prestaties van het afgelopen jaar.

Bestuur

Het bestuur van het Jane Goodall Instituut Nederland is eindverantwoordelijk voor de stichting. Het bestuur bepaalt met zijn beleidsplan de koers van de stichting en delegeert (het overgrote deel van) de taken aan het team. De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

AdJan Brouwer (Voorzitter)
Liesbeth Rutgers (Penningmeester)
Madelon Otto (Bestuurslid)
Maarten van der Schaaf (Bestuurslid)
Ellen Hendrix (Secretaris)

Jaarcijfers

Het Jane Goodall Instituut Nederland stelt de hoogste eisen aan een professioneel financieel beheer en toezicht hierop van de organisatie. We hanteren richtlijnen voor verstandig beheer van de ontvangen gelden en aanwending voor optimaal rendement.

Het boekjaar van het Jane Goodall Instituut Nederland loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Gedragscode & Code of Conduct 

Integer handelen vinden wij belangrijk. Daarvoor hebben we een interne gedragscode afgesproken. Wij stellen bovendien, net als aan onszelf, ook aan onze samenwerkingspartners strenge eisen. Deze zijn vervat in onze Code of Conduct.

Beleidsvorming & klachten

Het Jane Goodall Instituut Nederland echt waarde aan de beleidsmatige input van belanghebbenden, derden en betrokkenen.

 

Help ons te verbeteren! Heb je een opmerking of klacht? Neem dan contact met ons op. 

Het Jane Goodall Instituut Nederland is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met Fiscaal nummer of RSIN: 811008745.

Voor meer informatie kijk op ANBI.

Het Jane Goodall Instituut Nederland is erkend door toezichthouder CBF. 

Bekijk ons CBF Erkenning Paspoort.