fbpx

Our future: Inspiration from a pioneer

Laat je inspireren door Jane Goodall

Scroll down for English (het event is Engelstalig) 

Koop nu jouw kaarten voor zaterdag 7 december 2019

Dr. Jane Goodall, ’s werelds beroemdste primatoloog, komt naar Nederland. 

Dit jaar vieren wij het ‘Jane85-jaar’! Ter ere van deze bijzondere gelegenheid komt naast dr. Jane Goodall ook wereldberoemde fotograaf Frans Lanting naar Nederland.

Zaterdagavond 7 december, live in Mainstage ’s-Hertogenbosch, vertelt Jane haar verhaal en gaat zij onder leiding van Humberto Tan met bijzondere gast Frans Lanting in gesprek over haar werk, ervaringen en actuele gebeurtenissen. Lees hier meer over Frans Lanting 

Raak geïnspireerd door de persoonlijke verhalen van deze pioneers,  een lifechanging experience voor jong en oud. Zorg dat je erbij bent!

TeamJANE ontvangt jou graag vanaf 18:30 in Mainstage ‘s-Hertogenbosch. Onder het genot van een drankje voorzien wij jou graag van informatie over Jane en het werk van het Jane Goodall Instituut Nederland. Ook kun je hier speciale Jane merchandise kopen. De deuren van de zaal openen om 19:30 en het programma start om 20.00. Bereid je voor op een bijzondere avond. 

Met jouw tickets steun jij direct het werk van Jane Goodall. Bij het kopen van een ticket doe je automatisch een donatie die bijdraagt aan de duurzame bescherming van chimpansees en hun leefgebieden. Help jij wees chimpansee Kabi in Congo, zorg jij dat de rangers valstrikken kunnen verwijderen in Oeganda, bescherm jij Gombe National park in Tanzania, koop jij een stuk land voor chimpansee opvangcentrum in Zuid-Afrika of plant jij bomen met de Roots & Shoots jongeren in Burundi? Welke specifiek project in Afrika je ook kiest je ontvangt daarvoor een certificaat en informatie. Klik hier voor meer informatie over de projecten.

EVENT

Our future: inspiration from a pioneer

‘Samen delen we één huis, de aarde. Die moeten we koesteren’. Dr. Jane Goodall, de wereldberoemde primatoloog en UN Messenger of Peace komt naar Nederland om haar ervaringen, gedachtegoed en hoop voor de toekomst te delen. Kom luisteren hoe zij vertelt over de onlosmakelijke verbondenheid van mens, dier en natuur en haar hoop voor een toekomst waarbij wij allen in harmonie samen onze enige aarde delen.

 “ The small choices we make each day can lead to the kind of world that we all want for the future “ – dr. Jane Goodall

Bijna 60 jaar geleden vertrok Jane Goodall als jonge pionier om in Tanzania de nog vrijwel onbekende chimpansees te bestuderen. Nog nooit had iemand succesvol wilde chimpansees bestudeerd en bovendien was het in 1960 als vrouw uitzonderlijk om carrière te maken of de wijde wereld in te trekken. Jane’s onderzoek zou veel succesvoller worden dan men ooit had kunnen bedenken, en is nu het langstlopende primatenonderzoek. Wereldwijd raken mensen, tot op de dag van vandaag, via haar onderzoek gefascineerd door deze meest aan de mens verwante diersoort, de chimpansee.

In 1986 besefte Jane dat de chimpansees en hun leefgebieden in gevaar zijn. Voortaan zou zij als activiste de wereld rondreizen om mensen bewust te maken en aan te zetten tot de bescherming van onze kwetsbare natuur.  We hebben al genoeg vernietigd, het is tijd dat we de aarde aan onze kinderen teruggeven.

De hoop voor de toekomst ligt in de handen van de jeugd. Door middel van Jane’s wereldwijde Roots & Shoots programma inspireert zij jongeren om zich in te zetten voor een betere leefomgeving. Met het doel dat deze nieuwe generatie pioniers de empathische leiders van de toekomst worden en haar gedachtegoed voortzetten.

Ieder individu kan een positief verschil maken voor  de toekomst van ons enige thuis: onze aarde, Laat je inspireren door pionier Jane Goodall en mis haar lezing op 7 december niet!

English (the event will be in English) 

Buy your tickets now for Saturday 7 December 2019

Dr Jane Goodall, the world’s most famous primatologist, is coming to the Netherlands.

This year, we celebrate ‘Jane, 85 years!’. In honour of this special occasion, not only Dr. Jane Goodall but also the world famous photographer Frans Lanting is coming to the Netherlands!

On Saturday 7 December, live at Mainstage ‘s-Hertogenbosch, Jane will tell her story. Besides that, Jane will talk with special guest Frans Lanting about their hope for the future.

Get inspired by the personal storyof these pioneers, it will be a life-changing exerience for young and old. Be sure to be there!

With your tickets you directly support the work of Jane Goodall. When buying a ticket you automatically make a donation that contributes to the sustainable protection of chimpanzees and their habitats. Do you help orphan Kabi in Congo, do you ensure that rangers can remove traps in Uganda, do you protect Gombe National park in Tanzania, do you buy a piece of land for chimpanzee rescue center in South Africa or do you plant trees with the Roots & Shoots youth in Burundi? Whichever specific project in Africa you choose you will receive a certificate and information. Click here for more information about the projects.

EVENT

Our future: inspiration from a pioneer

‘Together we share one house, the Earth. We must cherish it’. Dr Jane Goodall, the world famous primatologist and UN Messenger of Peace, is coming to the Netherlands to share her experiences, and vision and hope for the future. Come and listen to her talk about the inseparable connection between people, animals and nature and her hope for a future in which we all share the Earth in harmony.

 “ The small choices we make each day can lead to the kind of world that we all want for the future “ – Dr Jane Goodall

Almost 60 years ago, Jane Goodall went to Tanzania as a young pioneer to study chimpanzees, which at that time were barely known. Back then, no one has successfully studied wild chimpanzees, and in 1960 it was an exception for a woman to make a career for herself, or to go into the wild. Jane’s research was much more successful than expected, and it is the world’s long-running primate research. Right up until today, her studies fascinate people across the globe who want to learn more about chimpanzees, who are human beings’ closest relatives.

In 1986, Jane realised that chimpanzees and their habitat were in danger. Since then she has travelled around the world as an activist to raise people’s awareness and get them to take action to protect our vulnerable natural world. We have already destroyed enough; it is time that we give the Earth back to our children.

The hope for the future is in children’s hands. Through her global Roots & Shoots programme, Jane inspires young people to fight for a better environment. The aim is that this new generation of pioneers will become the empathetic leaders of the future and will keep spreading Jane’s message.

Every individual can make a positive difference to the future of our own house: our Earth. Let yourself be inspired by pioneer Jane Goodall and don’t miss her lecture on 7 December!

Maak een verschil, begin meteen en steun het Jane Goodall Instituut!

Het Jane Goodall Instituut streeft naar een gezond ecosysteem waarin mens, dier en milieu in duurzame harmonie bestaan. Bescherming van mensapen en hun leefgebied gaat hand in hand met verbetering van de leefomstandigheden van de lokale bevolking en stimulering van jongeren zich in te zetten voor een betere wereld.