Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Persinformatie bezoek dr. Jane Goodall aan Nederland 23 t/m 25 mei 2018

[spb_boxed_content element_name=”Event Carré” type=”coloured” box_link_target=”_self” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”2/3″ el_position=”first”]

Scroll down for English

Het Jane Goodall Instituut Nederland verwelkomt dr. Jane Goodall. Van woensdag 23 mei tot en met vrijdag 25 mei zal zij Nederland bezoeken. 

31117721_1903451026361112_228817315466180936_n

PERSBERICHT

Amsterdam, 01-05-2018

Dr. Jane Goodall, ’s Werelds beroemdste primatoloog, bezoekt Nederland

“De wereld is in een beangstigend slechte staat. Hoopgevend is de wereldwijde aandacht van organisaties om bewustwording te creëren en de aandacht voor duurzame oplossingen.” Dit zijn de woorden van de wereldberoemde Britse primatoloog en natuuractiviste Jane Goodall. De 84-jarige Goodall is woensdag 23 tot en met vrijdag 25 mei in Amsterdam voor een reeks bijzondere lezingen en evenementen. Ook is er speciale aandacht voor het Roots & Shoots programma. Hierin worden jongeren gestimuleerd om zelf actief aan de slag te gaan met projecten voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Goodall wordt geroemd vanwege haar baanbrekende onderzoek naar chimpansees en vanwege haar tomeloze inzet als activiste voor de duurzame bescherming van chimpansees, hun leefgebieden en onze planeet. Het Jane Goodall Instituut Nederland ondersteunt het werk van Goodall en draagt haar visie uit; door mensen te inspireren onze natuur te beschermen, verbeteren we de levens van mens, dier en milieu. Uitgangspunt is het idee dat iedereen een verschil kan maken. Tijdens de lezingen en interactieve vraaggesprekken in Amsterdam zal Goodall haar levensverhaal delen, het belang van natuurbescherming onderstrepen en aandacht genereren voor het Roots & Shoots programma.

‘Reasons of Hope’ lezing in Carré en Q&A door Twan Huys
Ondanks de sombere berichten over de toekomst van onze planeet, is Jane Goodall ervan overtuigd dat er genoeg reden is voor optimisme en hoop. Op woensdag 23 mei om 20:00 uur geeft Goodall in Koninklijk Theater Carré te Amsterdam haar lezing ‘Reasons for Hope’. Deze lezing is mede georganiseerd door The School of Life Amsterdam. Tijdens de lezing zal Goodall uitweiden over haar onderzoek in Tanzania en wat haar heeft doen besluiten de rest van haar leven te wijden aan natuurbescherming. Na de lezing is er een Q&A, geleid door tv-presentator, journalist en auteur Twan Huys.

Inspiratielezing voor jongeren: Roots & Shoots
Roots & Shoots is inmiddels een wereldwijd netwerk dat actief is in 120 landen en wordt gevormd door duizenden leden. Het programma verenigt jonge mensen uit verschillende culturen met verschillende achtergronden zich in te spannen voor een betere wereld voor alles wat leeft. Op donderdag 24 mei om 17:00 uur geeft Goodall op de Hogeschool van Amsterdam een lezing voor studenten, georganiseerd in samenwerking met debatcentrum FLOOR, gevolgd door een Q&A.

Film JANE in Cinema de Balie
Als afsluiting van het bezoek van Jane Goodall wordt op vrijdag 25 mei in De Balie in Amsterdam twee maal de film JANE vertoond. Deze documentaire werd tijdens de IDFA 2017 als een één van de beste documentaires geprezen. Aanvang is om 15:00 uur, met aansluitend een Q&A. De tweede filmvertoning zal Goodall persoonlijk aankondigen om 17:45 uur.

Exclusief diner met Jane Goodall
Op vrijdag 25 mei is er, van 18:00 uur tot 22:00 uur, een lezing en diner voor vrouwen, die binnen het Nederlandse bedrijfsleven een belangrijke rol spelen. Tijdens het diner zullen zij met elkaar van gedachten wisselen hoe de legacy van Jane Goodall kan worden versterkt.

Noot voor de redactie

U bent van harte uitgenodigd om één van de lezingen of evenementen bij te wonen. Geïnteresseerde journalisten kunnen contact opnemen via pers@janegoodall.nl zodat we uw bezoek kunnen faciliteren. Let op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met Ornella van der Ende 06-543 068 01 of Paul Smit 06-363 084 91 (Pers & Communicatie) of bekijk onze website www.janegoodall.nl.

Jane Goodall Instituut Nederland

Het Jane Goodall Instituut Nederland richt zich op de duurzame bescherming van chimpansees en hun leefgebieden. Jane Goodall Instituut Nederland ondersteunt door middel van de giften van haar donateurs diverse projecten in Afrika. Van jongs af aan droomde Jane Goodall van een leven in de natuur tussen de dieren in Afrika. Op haar 26ste deed zij in Tanzania baanbrekend onderzoek naar chimpansees en sindsdien heeft zij haar leven gewijd aan de bescherming van chimpansees, hun leefgebieden en onze planeet. Vandaag de dag reist zij, op 84-jarige leeftijd, nog steeds 300 dagen per jaar de wereld rond en verkondigt haar missie.

English 

The Jane Goodall Institute the Netherlands welcomes dr. Jane Goodall. From Wednesday the 23rd of May untill Friday the 25th of May she will visit the Netherlands.

31117721_1903451026361112_228817315466180936_n

PRESS RELEASE

Amsterdam, 01-05-2018

Dr Jane Goodall, the world’s most famous primatologist, visiting the Netherland

“The world is in a frighteningly bad state. What gives hope is the global focus of organisations raising awareness and the focus on sustainable solutions.” These are the words of the world-famous British primatologist and nature activist Jane Goodall. From Wednesday 23rd to Friday 25th May, the 84-year-old Goodall is in Amsterdam for a series of special lectures and events. There will also be particular focus on the Roots & Shoots programme, in which young people are stimulated to be active on projects for a healthy living environment for people and animals.

Goodall is famous for her groundbreaking research into chimpanzees and thanks to her incredible efforts as activist for the sustainable protection of chimpanzees, their habitats and our planet. The Jane Goodall Instituut Nederland supports Goodall’s work and disseminates her vision: by inspiring people to protect nature, we improve the environment and the lives of both people and animals. The starting point is the idea that everyone can make a difference. During lectures and interactive Q&A sessions in Amsterdam, Goodall will share her life story, underline the importance of the protection of nature, and generate attention for the Roots & Shoots programme.

‘Reasons for Hope’ lecture in Carré and Q&A with Twan Huys
Despite the sombre reports about the future of our planet, Jane Goodall is convinced that there is enough reason for optimism and hoop. On Wednesday 23rd May at 8pm, Goodall will give her lecture ‘Reasons for Hope’ in Koninklijk Theater Carré, Amsterdam. This lecture is organised in conjunction with The School of Life Amsterdam. During the lecture, Goodall will expand on her research in Tanzania and on what made her decide to devote the rest of her life to the protection of nature. After the lecture there is a Q&A, facilitated by TV presenter, journalist and author Twan Huys.

Inspiring lecture for young people: Roots & Shoots
Today, Roots & Shoots is a worldwide network with thousands of members, active in 120 countries. The programme brings together young people from different cultures and different backgrounds who strive for a better world for every living being. On Thursday 24th May at 5pm, at the Amsterdam University of Applied Sciences (Hogeschool van Amsterdam), Goodall will give a lecture for students, followed by a Q&A, organised in conjunction with debate centre FLOOR.

JANE film in De Balie cinema
As the conclusion of Jane Goodall’s visit, the film JANE will be screened twice at De Balie in Amsterdam, on Friday 25th May. JANE was acclaimed as one of the best documentaries at IDFA 2017. Doors are at 3pm, with a Q&A after the film. Goodall will personally introduce the second film showing at 5:45pm.

Exclusive dinner with Jane Goodall
On Friday 25th May, from 6pm to 10pm, there will be a lecture and dinner for women who play an important role in the Dutch corporate world. During the dinner, guests will exchange ideas about how Jane Goodall’s legacy can be strengthened.

Notes to editor

You are very welcome to attend one of the lectures or events. Interested journalists should get in touch via pers@janegoodall.nl so that we can facilitate the visit. Please note that places are limited. For more info, please contact Ornella van der Ende 06-543 068 01 or Paul Smit 06-363 084 91 (Press & Communication) or visit our website www.janegoodall.nl.

Jane Goodall Instituut Nederland

Jane Goodall Instituut Nederland focuses on the sustainable protection of chimpanzees and their habitats. Jane Goodall Instituut Nederland supports various projects in Africa through gifts from its donors. From a young age, Jane Goodall dreamed of a life in nature among the animals in Africa. When she was 26, Jane did groundbreaking research into chimpanzees in Tanzania, and since then has dedicated her life to the protection of chimpanzees, their habitats and our planet. Today, at the age of 84, she still travels around the world 300 days a year to disseminate her mission.

 

 

[/spb_boxed_content] [spb_column col_animation=”none” col_animation_delay=”0″ col_responsive_vis=”hidden-xs” col_bg_type=”cover” col_parallax_image_movement=”fixed” col_parallax_image_speed=”0.5″ col_padding=”0″ col_vertical_offset=”0″ col_horizontal_offset=”70″ col_custom_zindex=”0″ col_sm=”4″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”400″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_styling_global=”default” width=”1/3″ el_position=”last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Nieuws onderwerpen

Lees hier het meest recente nieuws en de laatste ontwikkelingen.

[/spb_text_block] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_image_banner image=”17406″ image_size=”full” content_pos=”left” content_textalign=”left” animation=”none” animation_delay=”200″ image_link=”https://www.janegoodall.nl/category/nieuws/adoptie-chimpansee-nieuws/” link_target=”_self” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Adoptie Chimpansee nieuws

[/spb_image_banner] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_image_banner image=”17408″ image_size=”full” content_pos=”left” content_textalign=”left” animation=”none” animation_delay=”200″ image_link=”https://www.janegoodall.nl/category/nieuws/janes-bezoek-nieuws/” link_target=”_self” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Jane’s bezoek nieuws

[/spb_image_banner] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_image_banner image=”17410″ image_size=”full” content_pos=”left” content_textalign=”left” animation=”none” animation_delay=”200″ image_link=”https://www.janegoodall.nl/category/nieuws/roots-shoots-nieuws/” link_target=”_self” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Roots & Shoots nieuws

[/spb_image_banner] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_image_banner image=”17407″ image_size=”full” content_pos=”left” content_textalign=”left” animation=”none” animation_delay=”200″ image_link=”https://www.janegoodall.nl/category/nieuws/afrika-projecten-nieuws/” link_target=”_self” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Afrika projecten nieuws

[/spb_image_banner] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_image_banner image=”17409″ image_size=”full” content_pos=”left” content_textalign=”left” animation=”none” animation_delay=”200″ image_link=”https://www.janegoodall.nl/category/nieuws/chimpglimp/” link_target=”_self” width=”1/1″ el_position=”first last”]

ChimpGlimp

[/spb_image_banner] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

You can make a difference. Each of us has the power to make positive change happen for people, animals and the world we all share.

[/spb_text_block] [spb_text_block element_name=”Steun het Jane Goodall Instituut” animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”20″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;border-top: 20px #f5f5f5;border-left: 20px #f5f5f5;border-right: 20px #f5f5f5;border-bottom: 20px #f5f5f5;padding-top: 20px;padding-bottom: 20px;” border_size=”20″ border_color_global=”#f5f5f5″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Of Pay it Forward en start je eigen actie! Denk aan een sportprestatie, digitale collectebus, verjaardag, diner, huwelijksreis, workshop, veiling, garageverkoop, uitdaging of andere originele actie om geld op te halen voor de bescherming van chimpansees. Maak je eigen persoonlijke actiepagina en activeer je vrienden en familie op PIFworld.

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

more-about-jane

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Blijf op de hoogte

[/spb_text_block] [spb_gravityforms grav_form=”11″ show_title=”false” show_desc=”false” ajax=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”] [/spb_column] [spb_column col_animation=”none” col_animation_delay=”0″ col_responsive_vis=”hidden-lg_hidden-md_hidden-sm” col_bg_type=”cover” col_parallax_image_movement=”fixed” col_parallax_image_speed=”0.5″ col_padding=”0″ col_vertical_offset=”0″ col_horizontal_offset=”70″ col_custom_zindex=”0″ col_sm=”12″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”400″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/6″ el_position=”first”]

Nieuws onderwerpen

Lees hier het meest recente nieuws en de laatste ontwikkelingen.

[/spb_text_block] [spb_image_banner image=”17406″ image_size=”full” content_pos=”left” content_textalign=”left” animation=”none” animation_delay=”200″ image_link=”https://www.janegoodall.nl/category/nieuws/adoptie-chimpansee-nieuws/” link_target=”_self” width=”1/6″]

Adoptie Chimpansee nieuws

[/spb_image_banner] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/6″] [spb_image_banner image=”17408″ image_size=”full” content_pos=”left” content_textalign=”left” animation=”none” animation_delay=”200″ image_link=”https://www.janegoodall.nl/category/nieuws/janes-bezoek-nieuws/” link_target=”_self” width=”1/6″]

Jane’s bezoek nieuws

[/spb_image_banner] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/6″] [spb_image_banner image=”17410″ image_size=”full” content_pos=”left” content_textalign=”left” animation=”none” animation_delay=”200″ image_link=”https://www.janegoodall.nl/category/nieuws/roots-shoots-nieuws/” link_target=”_self” width=”1/6″ el_position=”last”]

Roots & Shoots nieuws

[/spb_image_banner] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”first”] [spb_image_banner image=”17407″ image_size=”full” content_pos=”left” content_textalign=”left” animation=”none” animation_delay=”200″ image_link=”https://www.janegoodall.nl/category/nieuws/afrika-projecten-nieuws/” link_target=”_self” width=”1/6″]

Afrika projecten nieuws

[/spb_image_banner] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/6″] [spb_image_banner image=”17409″ image_size=”full” content_pos=”left” content_textalign=”left” animation=”none” animation_delay=”200″ image_link=”https://www.janegoodall.nl/category/nieuws/chimpglimp/” link_target=”_self” width=”1/6″]

ChimpGlimp

[/spb_image_banner] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/6″] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/6″ el_position=”last”]

You can make a difference. Each of us has the power to make positive change happen for people, animals and the world we all share.

[/spb_text_block] [spb_text_block element_name=”Steun het Jane Goodall Instituut” animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”20″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;border-top: 20px #f5f5f5;border-left: 20px #f5f5f5;border-right: 20px #f5f5f5;border-bottom: 20px #f5f5f5;padding-top: 20px;padding-bottom: 20px;” border_size=”20″ border_color_global=”#f5f5f5″ border_styling_global=”default” width=”1/6″ el_position=”first”]

Of Pay it Forward en start je eigen actie! Denk aan een sportprestatie, digitale collectebus, verjaardag, diner, huwelijksreis, workshop, veiling, garageverkoop, uitdaging of andere originele actie om geld op te halen voor de bescherming van chimpansees. Maak je eigen persoonlijke actiepagina en activeer je vrienden en familie op PIFworld.

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/6″]

Blijf op de hoogte

[/spb_text_block] [spb_gravityforms grav_form=”11″ show_title=”false” show_desc=”false” ajax=”false” width=”1/6″ el_position=”last”] [/spb_column] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”]