Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

PRIVACY VERKLARING

Privacy- en cookieverklaring van Het Jane Goodall Instituut

Op de website van het Jane Goodall Instituut Nederland (JGI NL) worden persoonsgegevens verzameld. Wij onderschrijven het belang van jouw privacy. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Bij de verwerking van persoonsgegevens werken wij conform de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). In deze privacy- en cookieverklaring wordt beschreven welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken voor welk doel.

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

Donateurs

Via onze website is er de mogelijkheid om geld te doneren. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Het gaat hierbij om naam, e-mailadres en betalingsgegevens. Daarnaast vragen wij toestemming om uw telefoonnummer te verwerken voor het geval dat wij contact met u willen opnemen. Het verstrekken van uw telefoonnummer is optioneel en de toestemming voor het verwerken van dit persoonsgegeven kan altijd weer ingetrokken worden. De grondslag voor deze gegevensverwerking is uitvoering van overeenkomst omtrent uw donateurschap en toestemming (voor optionele persoonsgegevens). Voor zover deze persoonsgegevens geen wettelijke bewaartermijn hebben, worden deze persoonsgegevens bewaard tot twee jaar na afmelding van uw donateurschap.

Sponsoring

Wij verwerken ook uw persoonsgegevens als u ervoor kiest om een chimpansee te sponsoren. Door het sponsoren van een chimpansee kunnen wij ervoor zorgen dat deze opgroeien in een betere leefomgeving en ze beter verzorgen. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Daarbij gaat het om uw naam, e-mailadres en betalingsgegevens. De grondslag voor deze gegevensverwerking is uitvoering van overeenkomst omtrent uw sponsoring. Voor zover deze persoonsgegevens geen wettelijke bewaartermijn hebben, worden deze persoonsgegevens bewaard tot twee jaar na afmelding van uw donateurschap.

Sollicitanten

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien u solliciteert bij ons via e-mail. Dat kan gaan om uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, motivatiebrief, CV en diploma’s. Deze persoonsgegevens verwerken wij om met u te communiceren over uw sollicitatie, om te beoordelen of u als kandidaat geschikt bent en omdat dit noodzakelijk is ten behoeve van het afsluiten van een arbeidsovereenkomst en de periode daaraan voorafgaand. We bewaren uw sollicitatiegegevens tot maximaal 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Indien we toestemming hebben gekregen om uw persoonsgegevens na afloop van de sollicitatieprocedure langer te bewaren, bewaren we deze gegevens maximaal een jaar. Door uw gegevens langer te bewaren, kunnen we u mogelijk nog benaderen voor andere relevante vacatures. De toestemming die u heeft gegeven aan ons om uw gegevens langer te bewaren, kunt u altijd weer intrekken. Indien u bij ons komt werken bewaren wij uw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier.

Nieuwsbrief

Wanneer iemand zich heeft opgegeven voor de JGI NL Nieuwsbrief, slaan wij de gegevens die met dit doel aan ons zijn doorgegeven op ten behoeve van de samenstelling, personalisering en verzending van de JGI NL nieuwsbrief. Hiervoor verwerken wij uw naam en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens op basis van de door u verstrekte toestemming.

Wanneer men onze digitale nieuwsbrief ontvangt, en deze niet langer wil ontvangen, dan kan men zich ten alle tijden eenvoudig uitschrijven onderaan de nieuwsbrief (via Unsubscribe). Afmelden kan ook door een e-mail te sturen aan: info@janegoodall.nl of middels het contactformulier op de website.

Cookies

De website van JGI NL janegoodall.nl maakt gebruik van cookies. Daarbij kan sprake zijn van door ons geplaatste cookies (“Het Jane Goodall Instituut Nederland-Cookies”) en van cookies van derden. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device van de bezoeker. Wij maken gebruik van:

 • Functionele cookies om de functionaliteiten van de website mogelijk te maken;
 • Analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren. Cookies zorgen ervoor dat informatie zoals taalinstellingen, inhoud van het winkelmandje en tijdelijke identificatiekenmerken lokaal worden opgeslagen, zodat deze informatie bij latere oproepen van internetpagina’s kan worden opgevraagd om de bijbehorende instellingen opnieuw te laden. In de veiligheidsinstellingen van de browser kan men gebruikte cookies inzien en wissen. Men kan browser- instelling in overeenstemming met persoonlijke wensen configureren en zo bijvoorbeeld het accepteren van cookies van derden of alle cookies afwijzen. In dat geval kunnen misschien niet alle functies van de website worden gebruikt. Analytische cookies
  Wij maken gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website en de website door inzichten uit het gebruik van deze cookies te verbeteren en het gebruiksgemak voor de bezoeker te verhogen. Hiervoor gebruiken wij de volgende cookies:
tk_or HTTP tk_or is een verwijzingscookie dat door Jetpack wordt ingesteld op de sites die WooComerce gebruiken, die het verwijzingsgedrag van Jetpack analyseren 5 jaar
tk_r3d HTTP JetPack installeert deze cookie om interne statistieken over de gebruikersactiviteit te verzamelen en op die manier de gebruikerservaring te verbeteren 3 dagen
tk_lr HTTP tk_lr is een verwijzingscookie dat door de JetPack-plugin wordt ingesteld op sites die WooCommerce gebruiken, die het verwijzingsgedrag voor Jetpack analyseert 1 jaar

Websites van derden

De website bevat enkele links naar websites van derden. JGI NL is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s of het verzamelen van bezoekersgegevens door deze derde websites.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

 • het recht om uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen;
 • het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van u hebben;
 • het recht om fouten in uw persoonsgegevens te laten corrigeren;
 • het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • het recht om uw toestemming in te trekken;
 • het recht om bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van uw persoonsgegevens;
 • het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Vragen en klachten

Voor vragen of klachten over het gebruik van uw persoonsgegeven of vragen omtrent uw rechten kunt u contact met ons opnemen middels het contactformulier op de website https://www.janegoodall.nl/onze-organisatie/contact/, per mail aan info@janegoodall.nl of per post aan Het Jane Goodall Instituut Nederland, H. Zwaardemakerstraat 8, 1402 VE Bussum.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier hebben geholpen, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om hier een klacht in te dienen.

Wijziging in deze privacy- en cookieverklaring

Wij hebben het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden deze privacy- en cookieverklaring te checken, zodat u van de mogelijke wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Jane Goodall Instituut Nederland. Email: info@janegoodall.nl Telefoon: +31 (0)6 20611000. KVK-nummer: 30147557